Püskürük kayaçlar nedir? Püskürük kayaçların özellikleri nelerdir? Püskürük kayaçlara örnekler nelerdir? Püskürük kayaçlar nasıl oluşmuştur? 

PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerin derinliklerindeki eriyik halde maddelerden oluşan mağmanın bulunduğu yerden hareket ederek yeryüzüne veya yeryüzüne yakın çeşitli yerlerine sokulup soğuyarak katılaşması sonucu oluşur.
Katılaşım kayalar diğer bütün taşların kökenini oluşturur.
İç Püskürük ve Dış Püskürük olarak 2’ye ayrılır.

ÖZELLİKLERİ

• Yapıları kristallidir(taneli)

• Tabakalanma yoktur

• Kütleler halindedirler

• İçlerinde fosil bulunmaz

• Asitten etkilenmezler

1- DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR

• Mağmanın yeryüzüne çıkarak soğuması sonucu oluşur

• Bu taşlar yarı kristallidir çıkan mağma hava ile teması sonucu çabuk soğumaya geçtiğinden tam kristalleşme olmaz

• Şekilsizdir az sayıda büyük kristal bulunabilir camsı bir yapı gösterirler

• Ülkemizde en çok andezit bazalt granit yaygındır

• Başlıcaları ;liparit, volkancamı (Obsidyen), katrantaşı, süngertaşı, inci taşı(perlit) ,trakit, andazit, bazalt

2- İÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR

• Yerkabuğu içindeki mağmanın yeryüzüne çıkmadan katılaşması ile oluşur

• Ağır ağır katılaştıklarından içindeki minareller iri billuridir

• En güzel örneği Granittir. Ayrıca siyenit, diyorit, gabro

• Yeraltında olmalarına karşın dış kuvvetlerin aşındırmasıyla yeryüzüne de çıkabilirler.