Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman?

Arabi ayların en şerefli ayı olan Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) dünyaya geldiği aydır. Peki Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? İşte bu kutlu ay ile ilgili bütün merak edilenler...

İslam 17.10.2020 - 22:34 17.10.2020 - 22:34

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

REBİULEVVEL AYI NE ZAMAN?
Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır ve her yıl miladi takvime göre başlangıcı değişmektedir. Rebiülevvel ayı, 2020 yılında, 17 Ekim'i, 18 Ekim'e bağlayan  akşam namazı itibariyle başlayacak.

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı’nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

*Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra "Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede otururken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Aslında sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. Her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler;

-Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

-Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

-Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Bu kandil gehcelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

-Bol bol zikirde bulunulmalı.

-Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli

-Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

-Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli

-Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı

-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

-O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan okunmalı.

-Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

-Mü'minlerle helalleşilmeli

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli;

-Üzerimizde hakları olanlar büyüklerimiz aranıp sorulmalı

-Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli

-Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli.

REBİÜLEVVEL AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?
İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

REBİÜLEVVEL AYININ ON İKİNCİ GECESİNDE KILINMASI GEREKEN NAMAZLAR
İki Rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

REBİÜLEVVEL AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?
En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYINDA GERÇEKLEŞEN TARİHÎ OLAYLAR
İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.
Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.
Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

REBÎÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ NEDİR?
İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur ( MEVLİD). İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.

Safer ayının sonlarında Hz. Ebûbekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.

Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de Rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının Rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, Rebîülevvel ayının Araplar’da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin Müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir. (Ahmad Hassan al-Zayat, XXXII [1961], s. 1)

Yorumlar