Regosol toprak nedir? Regosol toprağın özellikleri nelerdir? Regosol toprak nerelerde görülür? Azonal topraklar nelerdir?

REGOSOL TOPRAK NEDİR? ÖZELLİKELRİ NELERDİR?

Volkanik arazilerde görülen kumlu topraklardır. Ülkemizde Nevşehir yöresi gibi volkanik arazilerde yaygın olan bu gözenekli topraklar, patates tarımına oldukça elverişlidir.