Rekolte ne demektir?

Bir yılda elde edilen tarım ürünlerinin bütünü demektir.

Rekolte kelimesinin kökeni nedir?

İtalyanca "ricolta" kelimesinden dilimize geçmiştir.

Rekolte kelimesiyle örnek cümle

Pancar rekoltesi beklenen seviyenin altında kaldı.