Buna göre, uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayınlanan standardın mevzuata kazandırılması amacıyla faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallar belirlendi.

"Bağımsız Denetimin Amacı ve İlkeleri", "Bağımsız Denetçi Raporu", "Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları", "Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhi İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi", "Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hata ve Hileye İlişkin Sorumlulukları" ile "Fıkhi Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhi İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)" konu başlıklarını içeren faizsiz finans denetim standartları da kabul edildi.

ALLAH KORKUSUYLA HAREKET EDİN

Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarda; denetçiler için getirilen etik ilkelerin dini dayanakları da gösterildi. Alt paragraflarda hadisler örnek gösterildi, bazı ayetlerden alıntılar yapıldı.

Denetçilerin Allah-u Teala korkusuyla hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Allah'ın yapılan her şeyi gördüğünün hatırlatıldığı kararnamede, Allah'a hesap verileceği de hatırlatıldı.

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kuralların fıkha dayandırılması, yüzde 98'i Müslüman olan bir ülkede olması gereken şeylerden birisi olsa da bazı çevrelerde Laiklik karşıtı büyük bir problem olarak değerledirilmeye devam ediliyor.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN İLANIN TAMAMI...