Revane ne demektir?

Giden, yürüyen, akan, revan demektir.

Revane olmak ne demektir?

Yola düşmek, yola koyulmak, gitmek ve akmak demektir.

Revane kelimesinin kökeni nedir?

Farsça giden anlamındaki "revan" kelimesinden türetilmiştir.

Revane kelimesiyle örnek cümle

Akar çağıl çağıl o su/ Ki bağlara revanedir. (Tevfik Fikret)