'Rint' ne demektir? Rint kelimesinin kökeni nedir? Rint kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

'Rint' ne demektir?TDK'ye göre anlamı

  1. Gönül eri.
  2. Sarhoş, ayyaş kimse.

Görünüşe ve dünya işlerine kıymet vermeyen, kurallardan uzak, bütün varlığı kendi iç dünyâsına göre değerlendiren, gönül gözüyle gören, hoş görülü, kalender, içkiye düşkün ve derbeder görünüşünün aksine ârif, hakîm, gönül ehli kimse.

Rint kelimesinin kökeni nedir?

Mahreç ne demektir? Kelimenin kökeni nedir? Mahreç ne demektir? Kelimenin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Farsçadan geçmiştir.

Rint kelimesiyle örnek cümle

Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde / Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. (Yahyâ Kemal)