'Sağduyu' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "sağduyu" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Sağduyu ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.
  2. felsefe Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü.

Sağduyu kelimesiyle örnek cümle

"Bu halk çocuğunun sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır." (Falih Rıfkı Atay)