Sağlık çalışanlarına şiddet neden arttı? Prof. Dr. Adem Akçakaya'dan çarpıcı açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarının kendini koruma görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu. Bu olayla birlikte tekrara gündeme gelen 'Sağlık çalışanları neden hedefte?' sorusunu TVNET ekranlarında Prof. Dr. Adem Akçakaya anlattı. Sağlık çalışanlarına şiddet nasıl engellenir? Neden bunun önüne geçemiyoruz? Sağlık çalışanlarının psikolojileri ne durumda? Kaygıları var mı? bunun gibi pek çok sorunun cevabı haber detayında...

Dosya 26.09.2020 - 18:08 26.09.2020 - 18:08

Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören'de yaşanan, sağlık çalışanalrına saldırı görüntüleri tüm Türkiye'de gündem olmuş, vatandaşlar sert tepki göstermişti. 'Sağlık çalışanları neden hedefte?' sorusunu tekrar gündeme taşıyan bu olaya, TVNET ekranlarında Prof. Dr. Adem Akçakaya açıklık getirdi.

Hekim Hakları Derneği Başkanı  Prof. Dr. Adem Akçakaya sözlerine teşekkür ederek başlarken, hekimlerin 80 ihtilali ile birlikte itibar kaybettiğini belirtti.

Akçakaya, " Aslında Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman 80 ihtilali'nden sonra ilk defa sağlık çalışanalrının itibar kaybetmeye başladığını görüyoruz. Ama şu andaki sorunların bir kısmı sağlıkta dönüşüm ile birlikte baş gösterdi. Çünkü hastaneler ve hastaların mağdur olduğunu, ulaşabilmenin ve olanaksız hale geldiği görülüyor. Ne oldu peki bu dönüşümle? Bir hizmet, yani vatandaşın gidebilmesi için bir fark ödeyerek aile sağlığı merkezlerinin açılması gibi bunlar hep sağlıkta dönüşüm çerçevesinde yapılan işlem. Sağlık da çok güzel işler yaptık. Burada dönüşme karşı olduğumuz çıkartılmasın. Burada yapılan işler, hastanelerin altyapıları değiştirdi. Hastaneler güzelleşti. Şu anda ki koronavirüs mücadelesindeki başarıya dönüşüm sayesinde ulaştık. Ama bunlar yapılırken göz ardı edilen şeyler oldu. sağlık çalışanları ve hekimlerin özlük hakları itibarları kayboldu." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI İTİBARSIZLAŞTIRMA NEDEN ARTTI?

Sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırmanın son zamanlarda yükseliş gösterdiğini ifade eden Akçakaya, hekimlerin haklarını korumak için, Hekim Hakları Derneği'ni kurduklarını ve derneği kurduktan sonra ise, bu sorunu çözebilmek için bir anket yaptıklarını belirtti.

Akçakaya şöyle devam etti: "Hekimlerin ve özellikle sağlık çalışanlarının sorunları nedir? 5 tane temel sorun belirledik. En çok sağlık çalışanlarını bunun içine dahil ediyorum. Sağlıkçılar şiddetten mağdur birinci sırada. şu andaki gündemin oluştuğu şey. İkinci sırada özlük haklarındaki kayıplar vardı. Üçüncü sırada itibar kaybı yani iade-i itibar. Dördüncü sırada malpraktis davaları var. Beşinci sırada ise, emek sömürüsü. Bunlara baktığımız zaman sağlıkta şiddet oluşturan unsurları çözebiliyoruz. Saydığım beş madde sağlıkta şiddeti doğuruyor." ifadelerini kullandı.

36 TANE STK İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Akçakaya, "TUSEB ve biz bir toplantı yaptık. Bu arada parantez açıp şekilde anlatmak istiyorum; TUSEB, Derneğimizin neredeyse bir üst kuruluşu olarak değerlendiriyoruz ve bizde Hekim Hakları Derneği olarak hekimlere yönelik çalışıyoruz ama sağlık bir bütün. Bunun için, şimdi hemşiresi, eczacısı, paramediği bunların haklarında savunmak gerek. Biz bu konuları bir araya getirelim diye, 36 tane STK ile birlikte 'Türkiye sağlık STK Platformu' Ben de onun Genel Sekreter yardımcısıyım. Oluşturduğumuz bu birliktelikle birlikte yaptığımız ilk icraat bu söylediğim 5 maddeyi test ettikten sonra, sıradaki sağlıkta şiddet sorununu nasıl çözebiliriz diye bir çalıştay oluşturmak oldu. 23 Şubat tarihinde bu çalıştayda 360 derece; yani tüm bileşenlerini sağlıktaki sorunların yanında şiddeti doğuran nedenler nedir diye onlara yönelik bir çalışma yaptık ve burada 10 tane başlık belirledik."

Belirlenen on başlığın çalışılabilmesi için ayrı ayrı ekipler oluşturduğunu söyleyen Hekim Hakları Derneği Başkanı Akçakaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bu on başlığın bir çalışma grubu, 'Dünyadaki sağlıkta şiddet ve bunu doğuran nedenle dünyadaki ve bu olaylara yaklaşım nedir?'  Diğer bir grup 'toplumdaki şiddetin, işte görüyoruz kadına şiddet hayvana şiddet şiddet herkesin dağıttı öğretmene şiddete öyle saygın olması gereken kişilerin şiddetini görüyoruz Bu toplumdaki şiddete yönelim nedir?' onu çalıştık. Üçüncü çalışma grubumuz, 'Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti yönlendirmedeki faktörleri nelerdir? Onların tutumları davranışları nedir?' ona baktık. Dördüncüsü Medya. Beşincisi, 'Sağlık çalışanlarının o olaya bakış açısı. Altıncısı, yöneticiler. 'Bu yöneticiler hastanedeki başı kim? İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık ve siyasiler kesiminde bu şiddet olaylarını etkiler nedir?' Onu Araştırdık. Yedincisi, eğitimin rolü. Aldığımız, ilkokuldan diğer eğitimlere kadar, onun rolünü ve de ahlaki değerlerin toplumdaki rolü ve en son olarak da, sağlık STK'ları, meslek odaları ve uzmanlık kuruluşlarının bu alandaki etkilerini tartıştık. Çok ciddi bir rapor hazırladık. Bunu da ilgili mercilere ilettik" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTSUZ

Sağlık çalışanlarının mutsuz olduğunu ve uzun mesai süreleri olduğunu ifade eden Akçakaya, başka meslek kollarında böyle bir şeye rastlanmadığını söyledi. Akçakaya, "Arkadaş siz bana 24 saat çalışıp da ardından 8 saat daha çalışan başka bir meslek kolu gösteremezsiniz. insan haklarına kanunlarına aykırı bir şey ama hekimler böyle çalışıyor. Ertesi gün o yorgunlukla tekrar bir daha geliyor. Dolayısıyla buradaki hekimlerin çalışma ortamlarındaki kayıplar çok ciddi vaziyette. Bunları düzeltmek lazım. Bunu düzeltmeden olmaz. Toplumun rolüne baktığım zaman, şiddet her boyutta arttı. Niye arttı? Yapısal olarak dönüşüm çok hızlı bir şekilde bunun medyanın televizyon kültürünün ya da diğer şeylerin etkisi var eğitimin etkisi var. Bunlar hep bütün." dedi.

HEKİMLERE HAKSIZLIK MI YAPILIYOR?

Prof. Dr. Akçakaya, program moderatörü Asuman Uğur'un , " Peki devlet şimdiye kadar halkımızı mutlu etmek için devlet çok şey yaptı. Vatandaş için koronavirüs durumunda çok şey yaptı. ücretsiz sağlık hizmetleri, testler vesaire...

Hep devlet üstüne düşeni yaptı gibi görünüyor ama sağlık çalışanları için üstüne düşeni ne kadar yaptı?" ifadelerine üzerine şunları kaydetti: "Bizim parayı konuşmak çok hoş değil ama özlük haklarının temeli kısmını şey oluşturuyor ekonomik kaygılar oluşturuyor. Ve halk arasındaki algı maalesef halen hekimler çok para kazanıyor algısı var. Öyle bir şey yok. şimdi örnekleriyle açıklayayım size. Diğer meslek gruplarının ismini vermiyorum ama diğer meslek grubunda alınan maaş net gelir. Çalışsa çalışmasa da elinde olabilir ama hekimelrin maaşlarının yarısı performans. dolayısı ile sabit maaşları hakedişlerin yarısı. Şimdi bu kıyaslamayı yaptığın şimdi bu sağlıkta dönüşüm de başladı dedim ya o zaman mantıklı bir sistemde yığılmış bir hasta yükü vardı. Bunları eritmek için bu insanların daha çok çalışması teşvik edilebilirdi. Ama artık sağlıkta şu anda geldiğimiz noktada olmamalıyız. Çünkü bu sistem çöktü. Yeni bir düzen kurmamız gerekiyor." dedi.

Yanlış yürüyen bu sistemin en somut örneğinin covid dönemi olduğunu savunan Akçakaya, çok adaletsizliğin olduğunu belirterek, "Benim ev sahibim ev parasını istiyor, işte diğer elektrik su parası, komünikasyon, alışveriş hepsi parasını istiyor. Ama ben paramı alamadım. Burada bir mağduriyet doğdu" dedi.

Ayrıca emekli hekimlerinde çok mağdur durumda olduğunu söyleyen Akçakaya, " Lütfen bunlar araştırılsın." dedi.

MEVZUATDAKİ EKSİKLİK DÜZELTİLMEDİ

Akçakaya, hekimlerin tehdit edildiği durumlarda bir şikayette bulunulduğunda, ilgili mercilerin tehdit eden kişinin eylemi gerçekleştirmemesinden dolayı herhangi bir cezai yaptırımın uygulanmadığını belirtti. Mevzuatdaki eksikliğin bundan kaynaklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçakaya, " Ne olacak? Olaydan sonra vatandaş hekimi öldürecek veya yaralayacak. Sonra mı yaptırım uygulanacak" dedi. 

Mevzuatdaki bir başka eksikliğinde, hekimlere gelen şikayetlerin yine hekimelr tarafından cevaplanmak zorunda olmasına değinen Profesör, " Öyle saçma sapan şikayetler geliyor ki, hekim arkadaşlarımız bunları cevaplamak zorunda kalıyor. Bu itibarsızlaştırmadır." dedi.

Sistemin baştan aşşağı yeniden revize edilmesi gerektiğini söyleyen Akçakaya, "Şiddet artık salgın haline geldi. Bu salgını çözmemiz gerekiyor. Organize olmamaız gerekiyor. Biz bunun için bu derneği kurduk. Birbirimize destek olamamız lazım." diyerek sözlerini noktaladı.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@