Sahib-i seyf ü kalem ne demektir?

Kelime anlamı olarak kalem ve kılıç sahibi demektir. Hem devlet adamı hem de edebiyatçı olan insanlar için kullanılan bir tabirdir; özellikle Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık yapmakla beraber şair olan, divanı bulunan padişahlar için kullanılmıştır. Osmanlı sultanlarının hemen çoğu "sahib-i seyf ü kalem"dir.