Sai ne demektir? 

  1. Çalışan, gayret eden (kimse)

  2. Mektup yâhut haber götürüp getiren kimse, haberci, ulak, tatar.

Sai kelimesinin kökeni nedir?

Mustafa Süs yazdı: Sessiz yaşayan Akif Mustafa Süs yazdı: Sessiz yaşayan Akif

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Sâ'i, çalışmak anlamındaki 'sa'y' kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.

Sai kelimesiyle örnek cümle

Sai değiliz, ağır ağır git (Muallim Nâci).

  • Bir dönemler posta memurluğu da yapan, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden sadr-ı esbak Talat Paşa, hariçteyken  'Ali Sai' takma adını kullanmıştır.