Kerhen ne demektir?

Tiksinerek, iğrenerek.

İstemeyerek, istemeye istemeye, gönülsüz olarak.

Kerhen kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kerhen, iğrenmek tiksinmek anlamındaki "kerh" kelimesinin tenvinli hâlidir.

Kerhen kelimesiyle örnek cümle

Mudil ne demektir? Mudil kelimesinin kökeni nedir? Mudil ne demektir? Mudil kelimesinin kökeni nedir?

Nasıl olsa bu yazıyı kerhen yazıyorum. (Rauf Tamer)