Kerhen ne demektir?

Tiksinerek, iğrenerek.

İstemeyerek, istemeye istemeye, gönülsüz olarak.

Kerhen kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kerhen, iğrenmek tiksinmek anlamındaki "kerh" kelimesinin tenvinli hâlidir.

Kerhen kelimesiyle örnek cümle

Nasıl olsa bu yazıyı kerhen yazıyorum. (Rauf Tamer)