Mudil ne demektir? 

Doğru yoldan çıkaran, saptıran, kötü yola sevkeden, dalâlete düşüren.

Mudille: Mudil kelimesinin kadını ifâde eden veya tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli.

 “Akvâl-i mudille: Kötü yola sevkeden, azdıran sözler.”

Mudil kelimesinin kökeni nedir?

Akif İnan'ın 'Mescid-i Aksa' şiiri Akif İnan'ın 'Mescid-i Aksa' şiiri

Mudil, “saptırmak, dalâlete düşürmek” anlamındaki idlâl kelimsinin ism-i fâ'il hâlidir.

Mudil kelimesiyle örnek cümle

"Bu mûdil ruh makinesinin en mühim tarafı istikrah hissiydi. (Ahmet Hamdi Tanpınar)