Tevsi etmek ne demektir?

İstikrah ne demektir? İstikrah kelimesinin kökeni nedir? İstikrah ne demektir? İstikrah kelimesinin kökeni nedir?

Genişletme, yayma anlamına gelir.

Tevsi kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Tevsi, geniş olmak anlamındaki ves‘ kelimesinin tef'îl veznindeki hâlidir.

Tevsi kelimesiyle örnek cümle

Şüphesiz her şahıs nefsinde her neye istîdat görürse onun tevsîine, onun tedrîsine çalışır. (Selim N. Gerçek)