Bediüzzaman Said Nursi kimdir? Said Nursi nerede ve ne zaman doğmuştur?

Bediüzzaman Said Nursi kimdir?

Necip Fazıl'ın İslam'ın orduya tesirleri hakkındaki düşünceleri Necip Fazıl'ın İslam'ın orduya tesirleri hakkındaki düşünceleri

1878'de Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda çevresindeki alimlerden iyi bir tahsil gördü.

Kendisinde görülen muhteşem zeka ve hafıza sebebiyle önceleri “Molla Said-i Meşhur” diye tanındı. İlerleyen yıllarda kendisine “Zamanın alimi” manasına gelen “Bediüzzaman” dendi.

Öğrencilik yıllarında temel islami ilimlerle ilgili 90 kadar kitap ezberleyen Said-i Nursi, bu derin ilmi Kur’an’ı Kerim'i anlamaya bir basamak yaptı. 1990’lı yılların başında, doğuda Medresetüz-Zehra adında din ve fen ilimlerinin bir arada okutulduğu İslami bir ilim merkezi yapmak fikriyle İstanbul’a geldi. Fikri tam olarak gerçekleştirilemese de Bediüzzaman’ın attığı tohumlar dini ilim yuvaları olarak filizlendi. I. Dünya Savaşı’nda gönüllü alay komutanı olarak hizmet etti.

Savaş sırasında yaralandı ve 2,5 yıl Rusya’da esir kaldı. 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik ihtilâlinde kargaşadan yararlanarak esaretten kurtuldu. Dönüşte, Genelkurmay’ın kontenjanından Osmanlı’nın en üst düzey dini danışma merkezi olan Dar’ül-Hikmet-il İslamiyye’de görev yaptı. İngilizlerin İstanbul’u işgali yıllarında onların aleyhinde Hutuvat-ı Sitte adıyla bir risale yayınladı.

Milli Mücadeleye destek verdi. 1925 yılında Van’da bulunurken, Şeyh Said olayları bahane edilerek sürgün hayatı başladı. Önce Burdur’a, sonra Isparta Barla’ya gönderildi. Burada 8 yıl kaldı ve Risale-i Nur’un büyük bir kısmını burada yazdı. Bu dönemde büyük talebeler yetiştirdi. Bediüzzaman kapalı kapılar ardına konup insanlardan uzaklaştırılmaya çalışılsa da büyük bir Kur’an hizmeti büyüdü yayıldı. Hayatı mahkemelerde ve sürgünlerde geçti. Geride binlerce talebe ve Risale-i Nur külliyatını bırakan Bediüzzaman Said Nursi, 23 Mart 1960 tarihinde vefat etti.