Şalık nedir? Av tanrısı nedir?

Şalık nedir? Av tanrısı nedir? Şalık ve kötülük tanrısı Erlik arasında geçenler... Türk mitolojisinde av tanrısı

Tarih 30.09.2021 - 17:02 30.09.2021 - 17:09

Şalık nedir? Av tanrısı nedir?

İlk önceleri ormanlarda avlanan bir insandır. Aşırı güçlü ve boyun eğmezdir.

Hiçbir tanrısal gücü tanımaz.

Kendini beğenmişliği o kadar ileri düzeye varır ve bileğinin gücüne o kadar güvenir ki, bir gün yeraltına inip Erlik’in sarayının kapılarından birkaçını kırar.

Buna kızan Erlik onu okuyla ayağından ve dilinden yaralar.

Böylece peltek ve topal bir ruha dönüşüp göğe kaçar.

Avlarının uğurlu geçmesini isteyenler ona yalvarırlar.

Yorumlar