Bir semtin adı da olan saraçhane ne demektir? Saraçhane kelimesinin kökeni nedir? Saraçhane kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Saraçhane ne demektir?

At takımları, araba koşumları, meşinden eşya yapılan ve satılan yer demektir.

Saraçhane kelimesinin kökeni nedir?

Arapça eyer anlamındaki "serrac" kelimesi ile Farsça ev, yer anlamındaki "hane" kelimesinin terkibinden meydana gelmiştir.

Saraçhane kelimesiyle örnek cümle

Galiz ne demektir? TDK'ye göre anlamı Galiz ne demektir? TDK'ye göre anlamı

İstanbul’da yapılan bu ilk saraçhâne 5 Eylül 1693 (4 Muharrem 1105)’te tamâmen yandı. (Mehmet Z. Pakalın)