Sav nedir? Savın özellikleri nelerdir? Sav hangi dönemde kullanılmıştır? Sav örnekleri nelerdir?

Sav nedir?

Sav, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır.

Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır. Biçim olarak bir düz yazı tümcesi veya bir şiir dizesi gibi olabilirler.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait savların kimileri küçük ses değişiklikleriyle, Türkçede bugün de yaşamaktadır. 

Sav Özellikleri nelerdir?

"Sav" olarak adlandırılan bu ürünler bugünkü anlamda atasözüdür.

Neşet Ertaş filminin yapılmasını istemiyor muydu? Çocuklarından sitem dolu açıklama Neşet Ertaş filminin yapılmasını istemiyor muydu? Çocuklarından sitem dolu açıklama

Uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda söylenmiş, gerçekleri yansıtan sözlerdir.

Bu savların bir kısmı günümüzde atasözü olarak bilinip kullanılmaktadır.  

Sav Örnekleri nelerdir?(Divanü Lügati't-Türk'ten)

Aç ne yemes, tok ne times
Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner
Alın arslan tutar - Süçin oyuk tutmas
Anası teflük yufka yapar, oğlı tetik koşa kapar
Avcı nice al bilse adığ anca yol bilir.
Kaynar öküz keçiksiz bolmas
Kişi alası içtin - Yılkı alası taşdın
Közden yırarsa könülden yeme yırar
Kuş kanatın er atın
Künde irük yok, beğde kıyık yok
Öd keçer kişi tuymas - Yalnğuk oğlı mengü kalmas
Ot tütünsüz bolmas - Yeğit yazuksı bolmas
Tay atatsa at tınur - Oğul eredse ata tınur