Saye ne demektir?

Saye gölge demektir.

Mecaz anlamıyla; yardım etmek, destek olmak suretiyle kayırma, koruyup gözetme, himaye demektir.

Saye kelimesinin kökeni nedir?

Farsçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Sayede ve sayesinde kelimeleri de bu kelimeden türemişlerdir.

Sayede: (Bu, o) Yolla, (bu . . .) sebepten.

Bu sayede haftasını doldurmadan şehrin ve meselelerinin içine girdim. (Ahmet H. Tanpınar)

Bir kimse veya şeyin) sayesinde: (Biri veya bir şey) Sebebiyle, yardımıyle, desteğiyle

Saye kelimesiyle örnek cümle

Uzandı bir ağacın sayesinde mest-i hazan. (Hüseyin Siret)