Seciye ne demektir?

Yaradılış, huy, karakter demektir.

Seciye kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir.

Seciye kelimesiyle örnek cümle:

Halkımız eski asil ve târihî seciyesini kaybetmiş değildir. (Nihad Sami Banarlı)