Şefaat nedir?

Bir suçun bağışlanması veya bir isteğin yerine getirilmesi için aracı olma demektir. Bir suçun bağışlanması veya bir isteğin yerine getirilmesi için aracı olma demektir.

Dini bir terim olarak şefaat

Peygamberlerin ve Allah’ın izin vereceği kimselerin, kulların suçlarının bağışlanması için Cenâbıhak katında aracılık etmeleri demektir.

Şefaat etmek(eylemek) nedir?

 Şefâatte bulunmak demektir.

Şefaat ile örnek cümle:

Biz ne müftü ne imam istemişiz Avrupa’dan / Ne de ukbâda şefâat dileriz Rimpapa’dan. (Mehmet Âkif)