Osmanlı Devleti'nde kullanılan Selatin Camii kavramı, Çamlıca Camii'nin ardından tekrar gündeme geldi. Selatin Camii nedir ve Türkiye'deki Selatin camileri hangileridir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yaptırılan Çamlıca Camii'nin Türkiye'nin ilk 'Selatin Camii' olduğu vurgulanmasıyla birlikte, Selatin Camii kavramı merak konusu oldu.

Selatin Camii nedir?

Padişahlar, şehzadeler, hanım sultan ve valide sultanlar tarafından yaptırılmış olan camilere “Selatin Camii” denir. “Selatin” kelimesi “Sultan” kelimesinin çoğuludur. “Sultanlar Camii” demektir. Selatin camilerinin minareleri birden fazla olur.

İstanbul'daki Selatin Camileri:

-Ayasofya (Fâtih Sultan Mehmed)

-Sultân Ahmed (Birinci Ahmed)

-Süleymâniye (Kanûnî Sultan Süleyman

-Bâyezid Camii (İkinci Bâyezid)

-Fâtih Camii (Fâtih, sonra yeniden yapıldı)

-Nûr-ı Osmâniye (Birinci Mahmud, Üçüncü Osman tamamlattı)

-Sultan Selim Camii (Yavuz adına oğlu Kanûnî yaptırdı)

Eyüp Sultan Camii (Fâtih, sonra yeniden yapıldı)

-Lâ-leli Camii (Üçüncü Mustafa)

Yeni Cami (Dördüncü Mehmed’in annesi Hatice Tarhan Sultan)

-Şehzâde Camii (oğlu Mehmed adına Kanûnî)

-Üsküdar Vâlide Sultan Camii (İkinci Mustafa ile Üçüncü Ahmed’in annesi Emetullah Rabîa Gülnûş Sultan)

-Üsküdar Ayazma Camii (Üçüncü Mustafa)

-Beylerbeyi Camii (eski adı: İsravroz Camii-Birinci Abdülhamîd)

-Hasköy Vâlide Sultan Camii (Üçüncü Selim’in annesi Mihr-i Şâh Sultan)

-Üsküdar Selimiye Camii (Üçüncü Selim)

-Tophâne Nusretiyye Camii (İkinci Mahmud)

-Hidâyet Camii (Eminönü’nde, İkinci Mahmûd)

-Üsküdar Şemsî Paşa Camii (İsfendiyâroğlu Şemsi Paşa)

-Tevfîkıyye Camii (Arnavutköy Akıntıburnu’nda. İkinci Mahmûd)

-Harbiye Camii (Beşiktaş, İkinci Mahmud)

-Kışlak Camii (Râmi, İkinci Mahmud)

-Âsâriye Camii (Beşiktaş Çırağan, İkinci Mahmud)

-Hamîdiye Camii (Emirgân, Birinci Abdülhamîd)

-Süleymâniye Camii (Beşiktaş, Kanûnî, şimdi yok)

-Atıyk Vâlide Sultan Camii (Üsküdar, Üçüncü Murad’ın annesi Nûrbânû Sultan)

-Mecidiye Camii (Çırağan, Birinci Abdülmecîd), -Hırka-i Saâdet Camii (Birinci Abdülmecid)

-Mecidiye Camii (Ortaköy, Birinci Abdülmecid)

-Rumelihisârı Camii (Fâtih)

Milli Eğitim eski bakanı Mustafa Necati'nin ibretlik ölümü! 'Eski harflerle birlikte Kur’an’ı da tarihe gömdük' Milli Eğitim eski bakanı Mustafa Necati'nin ibretlik ölümü! 'Eski harflerle birlikte Kur’an’ı da tarihe gömdük'

-Üsküdar Mihr-i Mâh Camii (Kanûnî’nin kızı Mihr-i Mâh Sultan)

-Dolmabahçe Camii (Birinci Abdülmecid’in annesi Bezm-i Âlem Sultan)

-Aksaray Pertevniyâl Camii (Birinci Abdülazîz’in annesi Pertevniyâl Sultan)

-Yıldız Camii (İkinci Abdülhamîd)

-Cihangir Camii.