İşte, "Seleme bin Hişam kimdir? Seleme bin Hişam nerede doğmuştur? Seleme bin Hişam ne zaman doğmuştur? Seleme bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Seleme bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Seleme bin Hişam nasıl evlenmiştir? Seleme bin Hişam’ın cesareti, Seleme bin Hişam’ın hayatı, Seleme bin Hişam’ın vefatı." sorularının cevabı.

SELEME BİN HİŞAM KİMDİR?
SELEME BİN HİŞAM’IN HAYATI

Mekke ufuklarını aydınlatan hidayet nuru kalp ve gönüllere yansıyınca, en büyük insanlık olan İslâmiyet’in şifa bahşeden berrak menbaına her geçen gün bir kaç kişi daha yanaşıyor, o âb-ı hayata dalarak yudumluyor, ruhlarını paslandıran cehalet ve zulüm kirlerinden kurtularak gerçek ferah ve refaha kavuşuyorlardı. İnsanlık, o sıralar o kadar zavallılaşmış ve gülünç bir hale düşmüştü ki, görünüşte insan libasını giyinmişlerse de gerçekte hayvanla dahi iğrendirecek hareketlerde bulunuyor, her türlü aşağılıkları irtikâp ediyorlardı. İşte onların bir kısmını şirkin ürkütücü pençesinden alıp, İslâmiyet’in munis ve şefkatli sinesi ne, merhametli kucağına teslim eden yüce Resul, insanlığın hakiki kurtarıcısı olduğunu ispat ediyordu. İslâmiyet sayesinde insanlar arasında o kadar kuvvetli, sağlam ve ebedi bir yakınlık ve kardeşlik kurulmuştu ki, küfür cephesinde kalanlarla, iman safında bulunanlar arasında daha önce mevcut olan kan bağı ve akrabalık münasebetlerinden hiçbir eser kalmamıştı. Müşrik baba, mü'min oğlunu en büyük düşman biliyor; îmansız kardeş, İslâmiyet’i seçen kardeşini en azılı hasım olarak görüyordu.

Seleme bin Hişam kimdir? Seleme bin Hişam nerede doğmuştur? Seleme bin Hişam ne zaman doğmuştur? Seleme bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Seleme bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Seleme bin Hişam nasıl evlenmiştir? Seleme bin Hişam’ın cesareti, Seleme bin Hişam’ın hayatı, Seleme bin Hişam’ın vefatı.

Bu ibretli tablo Hişam'ın beş oğlu arasında çok açık bir şekilde müşahede ediliyordu, Seleme ile Haris (r.a) Peygamber halkasında yer alırken, aynı babadan olan Ebû Cehil, Âs ve Halid nasipsiz güruhunun elebaşıydılar. Büyük kardeşi Seleme'nin îman ettiğini duyunca Ebû Cehil'in hısımlığı hasımlığa çevrilmiş, kendi ailesinden bir ferdin Peygamber safına geçmesini hiç hazmedememişti. Onu vazgeçirmek için her türlü yola başvurdu. Fakat yolları bir çıkmazda saplanıyordu, Îmanın ulvi hazznı tadan kimsenin, tekrar dönüp küfrün zehirini ağzına alması mümkün müydü?

Hz. Seleme, zalim kardeşinin hakaretlerine daha fazla tahammül edemedi. Habeşistan'a hicret eden kafileye katıldı. Her ne kadar yer ve yurtlarından ayrı düşmüşlerse de, can ve dinleri emniyetteydi.

Bu muhacirler Habeşistan'a hicret edeli üç ay kadar olmuştu. Recep. Şaban ve Ramazan aylarını orada geçirmişlerdi. Kulaklarına bir haber geldi: "Mekkeliler Müslüman oldu. Velid bin Mugire de îman etti." Kendi aralarında, "Bunlar Müslüman olduktan sonra Mekke'de Müslüman olmayan kim kaldı?" diyerek bir kısmı geri dönmeye karar verdiler ve "Bize kendi kavim ve kabilemiz arasında yaşamak daha iyidir" niyetiyle yola çıktılar. Fakat Mekke'ye yaklaşıp da duydukları haberin asılsız olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradılar.

Seleme bin Hişam kimdir? Seleme bin Hişam nerede doğmuştur? Seleme bin Hişam ne zaman doğmuştur? Seleme bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Seleme bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Seleme bin Hişam nasıl evlenmiştir? Seleme bin Hişam’ın cesareti, Seleme bin Hişam’ın hayatı, Seleme bin Hişam’ın vefatı.

Mekke'ye, gelişigüzel girmek mümkün değildi. Mekke'ye girmek demek, müşriklerin reva görecekleri eza ve cefaları peşinen kabul etmek demekti. Böyle bir tehlikeyi savuşturmak için ekserisi Mekke'de bulunan akraba ve yakınlarının himayesine girmeyi düşündüler. Böyle olunca bir nevi mülteci gibi kabul edileceklerdi. Nitekim bir kısmı öyle yaptı. Bazıları da Mekke'ye gizliden girdiler, uzun müddet geldiklerini sezdirmediler. Fakat bunların içinde himaye edilmeyen, bir süre gizlendilerse de müşrikler tarafından yakalanan Müslümanlarda vardı. İşte, Seleme bin Hişam, Velid bin Rabia, Hişam bin As, Abdullah bin Süheyl ve daha birkaç Sahabî (r.a.) bu tutulup hapsedilen Müslümanlardandı.

Uzun müddet en yakınları tarafından işkenceye tâbi tutulan ve zulmün her türlüsüne maruz kalan Hz. Seleme, Ayyaş ve Hişam Medine'ye hicret emri çıkınca bile esaret zincirinden kurtulamadı, hattâ bu yüzden Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına da katılamadı.

Öz kardeşi Ebû Cehil, Hz. Seleme bin Hişam’ı işkenceden işkenceye sokuyordu. Yoruluncaya kadar dövüyor, türlü hakaretler ediyor, aç susuz bırakarak günlerce acı ve ıstırap içine atıyordu. Bütün bu zulümleri yapmasındaki menhus maksadı, "Belki tahammülsüz kalır da, dininden vazgeçer," düşüncesinde ortaya çıkıyordu. Halbuki Hz. Seleme'de kâinata meydan okuyacak kadar kuvvetli bir iman; bitip tükenmez bir Resulullah sevgisi vardı. Uzun yıllar îmanında en ufak bir tereddüde kapılmadan, usanıp bıkmadan, sabır ve azim içinde, reva görülen işkencelere aldırmadı. Bu îman fedailerinin acıklı hâlini bilen, onların çektiği sıkıntıyı kendi ruhunda da hisseden Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.), bir ay müddetle her sabah namazında şu duayı tekrar ederdi.

"Allah'ım Velid bin Velid'i kurtar, Allah'ım, Ayyaş bin Rabia'yı kurtar; Allah'ım, Seleme bin Hişam'ı kurtar; Allahım müminlerin zayıf olanlarını kurtar.”

Mekke müşriklerinin elinde bulunan bu üç Sahabî birbirlerinin amca çocuklarıydı. Mugîre üçünün de dedesiydi. Halid bin Velid Müslüman olup Mekke'ye gidince hapsedilmiş, Ayyaş bin Rabia hicret esnasında Ebû Cehil tarafından kandırılarak götürülüp işkenceye tâbi tutulmuştu. Bu üç Sahabi de bir aradaydı. Üçünü birbirine bağlamışlardı. Hz. Velid bir fırsatını bularak kaçıp Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz, Velid'e diğer kardeşleri Seleme ile Ayyaş'ın durumunu sorunca, Hz. Velid, onların ayaklarının birbirine bağlı bulunduğunu, şiddetli azap ve işkence içinde kıvrandıklarını haber verdi.

Peygamberimiz, bu mağdur Müslümanları müşriklerin ellerinden kurtarmak istiyordu. Bir defasında Sahabîlere, "Bunları kim kurtarıp Medine'ye getirir?" diye sorunca, hemen ayağa kalkan Hz. Velid, "Onları ben kurtarır, size getiririm, yâ Resulallah!" dedi.

Mekke'ye giden Hz. Velid gizlice şehre girdi. Mahpuslara yemek götüren bir kadından Hz. Seleme ile Hz. Ayyaş'ın bulundukları yeri öğrendi. Onlar tavanı bulunmayan dört duvardan ibaret bir yerde tutulmuştu. Geceleyin oraya varan Velid, bağlandıkları ipi kesti, onları devesine bindirerek Mekke'den çıkardı. Mazlumların kaçtıklarını öğrenen müşrikler peşlerine düştüyse de, onları ele geçiremediler. Hz. Velid hayatlarını kurtardığı iki arkadaşıyla birlikte Medine'ye geldiğinde yürümekten ayak parmakları parçalanmış, kanlar içinde kalmıştı. İki mümtaz Sahabisinin kurtulduğunu öğrenen Peygamberimiz çok sevinçliydi. Hz. Seleme artık rahattı. Resulullahın nurânî halkasından feyz alıyordu.

Seleme bin Hişam kimdir? Seleme bin Hişam nerede doğmuştur? Seleme bin Hişam ne zaman doğmuştur? Seleme bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Seleme bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Seleme bin Hişam nasıl evlenmiştir? Seleme bin Hişam’ın cesareti, Seleme bin Hişam’ın hayatı, Seleme bin Hişam’ın vefatı.

Peygamberimizin irtihaline kadar Medine'de kaldı. Hz. Ebû Bekir'in hilafetinde Suriye seferine katılan mücahitler arasında yer aldı. Hz. Ömer'in halifeliği sırasında vuku bulan Mercu's-Sufr Savaşında, Hicretin 14. senesi Muharrem ayında şehit düştü.

Allah ondan razı olsun.