Settar ne demektir? 

Kullarının hatâ, kusur, ayıp ve günahlarını örten, bağışlayan anlamında Allah için kullanılır.

Settar kelimesinin kökeni nedir?

Arapçadaki gizlemek, örtmek anlamındaki "setr" kelimesinden türetilmiştir.