Ali Erbaş'tan Mevlid Kandili paylaşımı Ali Erbaş'tan Mevlid Kandili paylaşımı

Yılmaz'ın söz konusu yazısı şu şekilde:

İslam‘a ve Elçim Muhammed’e saldıran) Ebu Leheb'in (taş atan) elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı (ne makamı, ne soyu) fayda verdi, ne de kazandığı. O (ve Onun gibi İslam Düşmanları Kabirde ve Ahirette) alevli bir ateşe gireceklerdir! Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak Elçime (pusu kurarak dikenli odunlarla eziyet eden) karısı da (o ateşe girecektir)” (Tebbet Suresi) İlahi Mesajlarında, Eşsiz Önderimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin öz amcası, Mekke-i Mükerreme’nin Reisi, Kabe-i Muazzama’nın hizmetkârı olan Ebu Leheb’i; şirki, inkarı ve aşırı zulümleri sebebiyle Allah’ımız, Kur’an lisanıyla kıyamete kadar lanetliyor!

Kâbe’nin hizmetkârı ve idarecisi olan amcası Ebu Leheb’e; müşrik, zalim ve hain olduğu için torpil yapmayan Allah (c.c), medeniyetimize savaş açan asrımız Ebu Cehil, Ebu Leheb ve müşrik ekibi zalimlere ve zalim sevicilere mi torpil yapacak?

“Allah’ın Mescidlerinde Allah’ın adının anılmasına ve İslami hükümlerin özgürce ifâde edilmesine ve yaşanılmasına engel olan ve içki, kumar, fuhuş gibi her türlü ahlaksızlığı yaygınlaştırarak camiye giden yolları tıkayan, buraların toplumsal etkinlikten yoksun, cemaatsiz ve harap olması için çaba harcayanlardan daha zâlim kim olabilir?’’ (Bakara S.114) Ayet-i Kerime’sinde de belirtildiği gibi,  nefislerimizi ve nesillerimizi alkol, kumar, esrar eroin, moda, faiz ve fuhuşla azdırtan, Kâbe ve Camii yollarını kapayan Din, Vatan ve İnsanlık düşmanlarına mı ayırım yapacak Allah’ımız?

Koskoca Osmanlı Cihan Devletini yıkarak ailelerini sefil bir biçimde Haçlıların Merkezi Avrupa’ya zorla sürerek bin yıllık Anadolu Merkezli Dünya yerine Roma Merkezli Dünya’ya İslam Âlemini muhtaç eden ve tüm İstiklal savaşlarında zaferlerle çıkmış bir toplumun evlatlarını savaşlarında yenilmiş yıkılmış ve yakılmış Avrupa, Avusturalya vb. Şehirlerine çalışan köleler etmeyi başaran mandacılara mı ayırım yapacak Allah’ımız!

İlahi mesajların ültimatomlarına can u gönülden kulak verelim ve Ey Müslümanlar gafletten uyanalım artık!

“(Baskı, zulüm ve işkenceyle temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyenlere, faiz, fuhuş ahlaksızlık vs belalarla toplumu maddi ve manevi sıkıntıya düşürerek haksızlık eden) Zalimlere yakınlık, eğilim göstermeyin, onların fiillerine iştirak etmeyin, yardımcı olmayın ki; size ateş dokunmasın. Bir de bu zalimlere (sevgi beslemek, yağcılık yapmak veya yaptıkları işlere rızâ göstermek suretiyle) onlara (kalben) meyletmeyin, onları desteklemeyin; sonra size ateş dokunur (Zalimlerle birlikte Cehennemlik olursunuz). Allah’tan başka yardımcılarınız da yoktur; sonra azabından kurtarılamazsınız.”(Hud S.113) İlahi Mesajı, kabirdeki ölülere değil, kalbleri ölmüş olan zalimsevicileri uyarmak ve uyandırmak için gönderilmiştir!

‘’(Dünyada Siyonist Yahudiler gibi Allah’ımızın gazabına ve lanetine uğramış ve emperyalist Hristiyanlar ve Budist vb.. sapıtmış zihniyet ve şahsiyetlere ve bunların işbirlikçilerine ve diğer tüm zalim münkir ve müşriklere uyarak, İslam’ın özünden ve Kur’an’ın izinden uzaklaşarak, doğrudan veya dolaylı biçimde küfre ve kötülüğe bulaşanların ve bu zalimlerle beraber olanların cehennemde) Yüzlerinin (ve tüm bedenlerinin) ateşte çevrildiği gün“Eyvahlar-yazıklar olsun bize! Keşke Allah’a itaat etseydik. Ve Resulüne uyup peşine gitseydik” diyerek (pişmanlık duyacaklardır) Fakat bunun boş bir kuruntu olduğunu anlayınca da, “Ey Rabbimiz!” diyecekler, “Biz, siyâsî önderlerimize ve din büyüğü saydığımız efendilerimize körü körüne itaat ettik; onlar da bizi Hak ve Hakikat yolu olan İslam’dan uzaklaştırarak ve İslam’ı yaşamayı yasaklarla engelleyerek saptırdılar.”

Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi saptıran bu insanlara bize verdiğin azabın iki katını ver ve (rahmetinden uzaklaştırarak) üzerlerine lânetler yağdır!” (Ahzab S. 166—168)

Şairimizin, “Ebu Leheb ölmedi Ya Muhammed! Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor!” Ve Mazlumların hem morali ve hem duası olan “Zalimler için yaşasın Cehennem!” ifadelerinde anlamını bulması gibi; sadece dünün değil, tüm asırların Firavun, Nemrud ve Ebu Leheb’lerine lanet olsun! Allah’ım! Bizi sevdiğin, seni seven ve sevdiklerini seven kullarından eyle! Zalime karşı mazlumdan yana, hak ve hakikat uğruna korkusuzca mücadele edenlerden eyle! Amiin