Şevki Yılmaz bu hafta kaleme aldığı 'Ay gibi akıl tutulması' makalesinde, toplumun ifsadına yol açan akıl tutulmalarına örnekler verdi.

Yılmaz, bu akıl tutulmalarının yol açtığı felaketleriyse, olumlu ve olumsuz durumları bir arada okurlarına sunarak açıkladı.

Müslümanları “Bu dünya hayatı, kesinlikle çoluk-çoçuk sahibi olma zevki, bir eğlence, bir oyundur. Ahiret yurdundaki hayat ise, bütün canlılığıyla devam eden sonsuz, asıl hayattır. Keşke (ölmeden önce) bilmiş anlamış ve İman etmiş olsalardı.” (Ankebut S.64) ilahî mesajına kulak vermeye çağıran Yılmaz, sözlerine şu dua ile son verdi:

Muhammed Köse yazdı: Allah adına konuşma cüreti! Muhammed Köse yazdı: Allah adına konuşma cüreti!

Rabbimiz Allah (c.c),  hepimizi her türlü ataletten, gönlün, aklın ve dimağlarımızın tutulmasından kurtararak muhafaza etsin. Rızası ve sevgisiyle yaşatsın! Kullarına, mallarına ve makamlarına kul ve köle olmaktan kurtarsın ve sadece kendisine kulluğundan ve kulluk görevlerini yaşamaktan ayırmasın! Amin