Bildirinin ortaya koyuluş motivasyonuna dikkat çeken Yılmaz, bildiriyi imzalayan ilahiyatçıların 'süresiz nafaka, Çok genç yaşta evlenen gençlere hapis cezası, kadın beyanı esastır gibi zulümler hakkında niçin bir metin kaleme almadıklarını sordu.

"İSLAM, EŞSİZ TEK ŞERİAT'TIR, AMA HER ŞERİAT İSLAM DEĞİLDİR"

"İslam, eşsiz tek Şeriat'tır, Ama her şeriat İslam değildir" diyen Yılmaz, bildirinin şeriatı İslam'la büsbütün ilintisiz gösterme çabasını "Sanki memlekette ya da dünyanın herhangi bir yerinde İslam'ın hayat ve hukuk nizamı olan Şer'i kuralları uygulayan bir devlet ya da düzen varmışta uygulama sahasındaki eksikler, noksanlar ve bu noksanlıklardan dolayı da (haşa) sosyolojik bir travma oluşmuş intibası verme çabasına giriyorlar." diyerek tenkit etti.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk yazdı: Şaibeli bir Türk Milliyetçisi Moiz Kohen Prof. Dr. Mustafa Öztürk yazdı: Şaibeli bir Türk Milliyetçisi Moiz Kohen

''ALLAH'A DERS VERMEYE Mİ CÜRET EDİYORLAR?''

Yılmaz, şeriatın yani İslam'ın Türkiye'deki sosyolojik kırılmalara deva olacak yegane sistem olduğunu belirterek "İçerisinde yaşadığınız toplumun bir kısmının İslam ve O'nun nizamından uzaklaşarak sırt dönmesi nedeniyle yaşadığı sosyo- kültürel-inançsal travmalarına karşı tek ilaç olan İslam eczanesinin ilaçlarından reçete yazacaklarına  bir de (haşa) İslam'ı suçustü yapmışcasına bir uslüpla Allah'a ders vermeye mi cüret ediyorlar! ifadelerini kullandı.

İKİ YOL VAR

Şeriatın 'yol' anlamına dikkat çeken Yılmaz, İslam şeriati ve batıl şeraiti olmak üzere iki yol olduğunu belirterek "Siyonizm ahtapotunun sömürü ve işgal kolları olan, Emperyalizm, Kapitalizm, Sosyalizm ve Laisizm (Deizm) denilen en büyük zulüm olan şirk ve küfür rejimlerini adeta alternatif bir şeriat olarak Müslümanlara yutturmaya çalışıyorlar!" dedi.

İLAHİ MESAJ NE DİYOR?

Yılmaz, yazısında Allah'ın Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) şeriat ile görevlendirildiğinin bildirdiği ayete yer vererek Müslümanların ayetlere iman yükümlülüğünü hatırlattı:

“Ve onlara, hak dinin özü, esası ve amacı konusunda apaçık deliller vermiştik. Ne var ki onlar, kendilerine ilim ve hikmet dolu ayetler geldikten sonra, sırf aralarındaki çıkar çatışmaları, kin, ihtiras, azgınlık ve çekememezlik yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Böylece Peygamberlerin getirdiği inanç sistemini terk edip, bunun yerine kendi uydurdukları hurafeleri din hâline getirdiler. Ama hiç şüphen olmasın ki, Rabb’in ayrılığa düştükleri her konuda, Diriliş Günü aralarında hükmünü verecektir! Sonra ( Ey Resulüm!), seni de bütün Peygamberlerin insanlığa getirdikleri bu dinde yeni bir hukuk düzeni, bir şeriat ile görevlendirdik ve hepinizi, kıyamete kadar insanlığı aydınlatacak bu yasalara itaat etmekle yükümlü kıldık; o hâlde, ona uy, ilâhî hükümleri reddeden cahillerin arzu ve heveslerine uyma!” (Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim / Casiye Suresi 17-18.)"

İslam, eşsiz tek Şeriat'tır! Ama her şeriat İslam değildir! Makale: İslam, eşsiz tek Şeriat'tır! Ama her şeriat İslam değildir!

Ilahiyatçılar Şeriat