Kurban ibadetinin sadece bir kurbanlık hayvanı Allah için kesmek; fakirlere, gariplere ve mazlumlara dağıtmak olmadığını belirten Yılmaz, "Beş vakit namazımız da, zekâtımız da, orucumuz da, haccımızda, hayrımızda ve her türlü iyiliğimizde ve infakımızda, Sıla-i Rahiym
(Merhametlilerin buluşması) olan ana-baba ve diğer akraba ziyaretlerimizde bizi Allah'ımıza yaklaştıran Şeytan ve yandaşlarından uzaklaştıran birer Kurban'dır!"
dedi.

'Kurban' kelimesinin kökenine atıf yapan Yılmaz, "Allah'ımıza yaklaştıran, Şeytan ve yandaşlarından uzaklaştıran her ibadet bu manada birer Kurban'dır! Allah’ımıza mukarreb (yakın) kul olmanın ve tüm ibadetlerimizin (Kulluk görevlerimizin) kabulünün ilk yolu ve olmazsa olmaz ilk şartı ise Rahmani İslam düzenine kayıtsız-şartsız, şeksiz-şüphesiz ve itirazsız imandır" ifadelerini kullandı.

Dilipak, Ankara'yı uyardı: 'Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti', bir tuzaktır! Dilipak, Ankara'yı uyardı: 'Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti', bir tuzaktır!

Kapitalizm, sosyaliz, deizm ve türevlerini şeytani rejimin şirki olarak niteleyen Yılmaz, yazısını emperyalist Siyon-Haç ittifakına karşı direnişini sürdüren Hamas ve Filistin halkına selam göndererek noktaladı.

Kurban olunmadan! Makale: Kurban olunmadan!