Şikeste ne demektir? Şikeste kelimesinin kökeni nedir? Şikeste kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Şikeste ne demektir?

  1. Kırılmış, kırık.
  2. Yenilmiş, yenik düşmüş.
  3. Gücenmiş, kırgın, kederli.

Şikeste aynı zamanda kırık hatlarla yazılmış yazı çeşitlerine verilen isimdir.

Servet-i Fünun edebiyatının kudretli şairi Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikeste (kırık saz) isimli bir şiir kitabı vardır.

Ayrı basım ne demektir? Ayrı basım ne demektir?

Şikeste kelimesinin kökeni nedir?

Kelime dilimize Farsçadan geçmiştir. Kelime, kırmak anlamındaki "şikesten" fiilinden türemiştir.

Şikeste kelimesiyle örnek cümle

Per-i hayâl-i şikestem sürüklenir yerde (Hüseyin Sîret)