Şira ne demektir?

'Saç' anlamındaki şa‘r kökünden türetilir ve “parlak bir yıldız” diye tanımlanır.

Arap dilbilimcileri şi'râ'yı "saçlı" mânasında Arapça asıllı bir kelime kabul etmelerine rağmen şarkiyatçılar, kelimenin Grekçe'deki Sirius isminin Arapçalaşmış şekli olabileceği görüşündedir. Kur'ân-ı Kerîm'de cins ismi olarak necm ve kevkeb kelimeleriyle yıldızlara işaret edilmiş, sadece şi'râ özel ismiyle anılmıştır. Gerek sözlüklerde gerekse tefsirlerde şi'rânın bir adının da mirzem olduğu belirtilir. 

Aslında şi'râ bir çift yıldız olup bunlardan güneye düşene şi'râ-yı Yemâniyye, kuzeye düşene şi'râ-yı Şâmiyye denirdi. Asıl şi'râ samanyolunun ve büyük köpek (orions dog, canis major / avcı köpeği) takım yıldızının en parlak yıldızı olan şi'râ-yı Yemâniyye'dir. 

Gökyüzünün en parlak yıldızı kabul edilen şi'râ güneşten yirmi üç kat daha parlak, elli kat daha büyüktür ve dünyadan 8,7 ışık yılı (51 trilyon mil) uzaklıktadır. Bu mesafe dünya ile güneş arasındaki 149 milyon kilometrelik uzaklığın 1 milyon katıdır. Şubat ve mart aylarında şi'râ dünyanın her yerinden görülebilir. Doğuş zamanı ayınkine yakındır.

Câhiliye Arapları genellikle şi'râya büyük önem verir, dünya üzerinde etkili olduğuna inanır, bazı kabileler ona tapardı. Araplar içinde ona ilk tapanın Ebû Kebşe el-Huzâî olduğu söylenir.