Şiva kelimesi ''Shiva'' diye yazılır ve Hintçede ''Şivi'' diye okunur.

ŞİVA KİMDİR?

Şiva, ‘’Hindu üçlüsü’’ olarak bilinen üç tanrının sonuncusudur. Diğerleri; Brahma ve Vişnu’dur. İnanış odur ki bu üçlü, dünyanın yaratılışı, işleyişi ve yıkılışından sorumludur. Evrenin yaratıcısı olarak Brahma, koruyucusu olarak Vişnu bilinir. Odağımızdaki Şiva’nın görevi ise evreni yeniden yaratmak için onu yıkmaktır. Dünyadaki aksaklıkları ve kusurları yok etmek için onu yıkıp yeni baştan kurmayı gerekli gören Hindu inancına göre, Şiva’nın yıkımı gerekli ve bir bakıma onarıcıdır. Şiva’nın eşinin adı ise Parvati’dir. Tanrıçadan Ganeşa ve Kartikeya adlı iki oğlu ile Aşoka adında bir kızı vardır.

Kanada'da üç aile oyun şirketine dava açtı: 'Oyun yüzünden çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor, duş almıyor' Kanada'da üç aile oyun şirketine dava açtı: 'Oyun yüzünden çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor, duş almıyor'

ŞİVA NE DEMEK?

Şiva, dünyada en yaygın 4 dinden biri olan Hinduizm'de kutsal kabul edilen üç büyük tanrıdan biridir. Şiva kelimesinin sözlük anlamı yok edici ve düzenleyicidir. İnanışa göre, Şiva kainatı yok edecek ve salt iyilikten oluşan yeni bir evren yaratacaktır.

ŞİVA NE TANRIÇASIDIR?

Şiva yıkım tanrıçasıdır. Ancak onun yok edeceği yegane şey kötülüktür. Yaygın inanışa göre Şiva dört kolludur ve kötülükleri dans ederek uzaklaşır. Bazı kaynaklarda bu tanrıça, Büyük Rehber olarak geçer

ŞİVANIN SEMBOLÜ NEDİR?

Şiva'nın sembolü üç başlı bir mızraktır. Bu mızrak Brahma, Vişnu ve kendisini temsil eder.