'Soğukkanlı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "soğukkanlı" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Soğukkanlı ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı, itidal sahibi.

Soğukkanlı kelimesiyle örnek cümle

"Atatürk, gündelik politika işlerinde, işte böylesine soğukkanlı, telaşsız, hesaplı ve hatta hoş görür bir insandı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)