Sosyal zeka nedir?

İnsanları rahat ve doğru biçimde anlama ve anlaşma, insanlarla doğru etkileşim kurma yeteneğidir. Sosyal zekası güçlü olan kişiler, sözlü ve sözsüz iletişim kurma, işbirliği yapma, onlarla uyum içerisinde çalışma gibi yetenekleri yüksektir.  

Sosyal zekaya sahip insanların özellikleri nelerdir?

Arkadaşları ile sosyalleşmeyi sever
Grup içerisinde doğal bir Lider görünümündedir.
Başkalarıyla birlikte çalışmayı sever
Başkaları daima onunla birlikte olmayı sever.
Başkalarını önemser.
Empati yeteneği güçlüdür.
Başkaları ile işbirliği ve paylaşım içerisindedir.

Sosyal zeka nasıl geliştirilir?

Çocuklukta yaşanan deneyimler, zeka becerilerinin temellerinin atılmasında pay sahibidir. 

- Çocukluk döneminde örnek alınacak biri olmalı

- Aile bireylerinin bir ya da birkaçı normal seviyeden daha otoriter olmamalı

- Aile suçlayıcı ve yargılayıcı olmamalı

- Anne-baba arasında tartışma ya da kavga olmamalı

- Huzurlu bir aile ortamında büyümek

- Çocukluk döneminde sosyal bir aile ya da arkadaş çevresi olmalı