16 Eylül 1959 yılında Hakk’a yürüyen Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri vefatının 60. yıldönümünde rahmetle anılıyor. Müslümanlara vebalı muamelesi yapılan, “Allah” diyenin idama gönderildiği CHP diktatörlüğü döneminde verdiği İslami mücadeleyle gönüllerde yer edinen Tunahan Hazretleri’nin kabri Üsküdar’da bulunan Karacahmet Mezarlığı’nda bulunuyor.

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KİMDİR

Keskin zekasını islâm yoluna adadı
Münevver, vaiz ve ilim adamıSüleyman Hilmi Tunahan, 1888’de Silistre’de doğdu. Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, 1919 senesinde birincilikle mezun olarak aynı sene Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz ederek insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatan Tunahan, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti.

Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı

Tek parti diktasına karşı tek kişilik ordu

Ömrü zorluklarla geçen Tunahan, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek CHP’nin tek parti diktatörlüğü vetiresinde ilk defa tutuklandı. Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında CHP iktidarında ikinci defa tutuklanarak Birinci Şube tabutluklarında, bu defa 8 günlük bir işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, o günkü İnönü hükümeti tarafından, 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949 yılında Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince, Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı. Günümüzde ise milyonlarca talebesi Kur’an ve iman yolunda ilerlemeye devam ediyor.