Tagar kültürü nedir?

Tagar Kültürü MÖ 800 ve MÖ 200 yılları arasında Güney Sibirya'da yaşamış, Akaban ve Yukarı Yenisey / Minusk bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış Tunç Çağı toplumlarına verilen isim. Bulunan kalıntılar, Karasuk kültürü'nün devamı niteliğini taşımaktadır.

Tagar Kültürü'nün özellikleri

Tunçtan yapılmış iki yanı keskin bıçaklar ve hançerler, ok uçları, saplı aynalar, bilezikler, küpeler, taraklar ve üç ayaklı süslü kazanlar, tunçtan yapılmış heykeller ve bu eşyalarının bir bölümünün üzerine işlenmiş ve İskitlerde de görülen hayvan üsluplu tasvirler kültürün sanat tarzını yansıtmaktadır.

2009 yılında Andronovo kültürü, Karasuk Kültürü, Tagar Kültürü ve Tashtyk kültürü üzerine yapılan genetik çalışmalar Human Genetics isimli dergide yayınlanmıştır. 

Araştırmada Karasuk kültüründen M.Ö. 800 - M.S. 100 yılları arasında yaşamış 12 birey analiz edilmiş ve 10 bireyin mitokondriyal DNA'larının Avrasyada yaygınca bulunan haplogrupları içerdiği bulunmuştur. Ancak 6 bireyden alınmış Y-DNA analizleri 6 bireyin tamamının R1a1 haplogrubuna sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bu haplogrubun bu bölgelere Hint-Avrupa halklarının göç etmesi ile geldiği bilinmektedir ve haplogruplara dayanaraktan Tagar kültürüne ait bireylerin açık renkli gözlere ve Avrupalılara benzer özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir.