'Tamtakır' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "tamtakır" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır.

Tamtakır ne demektir? TDK'ye göre anlamı

İçinde bulunması gereken şeylerden hiçbiri bulunmayan, bomboş.

Tamtakır kelimesiyle örnek cümle

"Bir zamanlar hazinemiz tamtakırdı, sıçan düşse başı yarılırdı." (Talât Sait Halman)