'Tanrıtanımaz' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "tanrıtanımaz" şeklinedir.

Niçin bitişik yazılır? 

−an/−en, −r/−ar/−er ve −maz/−mez ekleriyle kurulmuş sıfat−fiil gruplarından kalıplaşmış birleşik kelimeler gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Tanrıtanımaz ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Tanrı'nın varlığını inkâr eden, ate, ateist.

Tanrıtanımaz kelimesiyle örnek cümle

İnançlarının bazılarını terk etmiş, tanrıtanımaz bir gençti.