banner30

banner29

103 yıl önce bugün Bolşevikler, Ekim ihtilali adıyla bilinen devrimi gerçekleştirdi!

Ekim Devrimi, Bolşevik Devrimi ya da Rus Devrimi... Adı her ne olursa olsun, 20'nci yüzyılın dünya tarihini etkileyen en önemli olaylarından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki Rus devrimi nedir? Sonuçları nelerdir? Ekim devriminin önemi nedir? hepsi ve daha fazlası haber detayında...

Tarih 07.11.2020, 12:29 07.11.2020, 13:39

Tarihin akışını değiştiren Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 103'üncü yılı kutlanıyor.

BOLŞEVİK DEVRİMİ

Şubat 1917'de çarın devrilmesinin ardından iktidara gelen geçici hükümette, ülkeyi burjuvalar yönetiyordu. İnsani ve adil bir çalışma düzeni yoktu. İş kanunu yoktu. Demokratik hak ve talepler karşılanmıyordu. Savaşın, ekonomik krizin, açlık ve sefaletin sürmesi ve tüm bunlara karşı yapılan protesto eylemlerinde, sürekli sosyalist devrim çağrısı yapılıyordu. Kadınların çoğunlukta olduğu bu protesto eylemlerinde "Ekmek ve adalet istiyoruz!" deniliyordu. Peki tam olarak ne olması bekleniyordu? Amaç neydi?

BOLŞEVİK DEVRİMİ'NİN AMACI NEYDİ?

- Otokratik sistemi yıkmak
- Rusya'yı emperyalist savaştan kurtarmak
- İşçi ve köylüleri temsil eden yeni bir iktidar kurmak
- Toprak aristokrasisine karşı, yoksul köylülerin lehine toprakları koletkif mülkiyete devretmek
- Burjuvaziye karşı emekçi sınıfının çıkarlarını savunmak

NELER OLDU?

Bolşevik Devrimi ile birlikte geçici hükümet devrildi, iktidar Lenin önderliğinde Bolşeviklere geçti ve Sovyetler Birliği kuruldu. 

Rus devrimi dünyada ilk ve en büyük sosyalist devletin kurulmasını sağladığı için önemli. Sosyalist sistemin tüm dünyaya tanıtılmasını sağladığı için daha da önemli. Bazı tarihçilere göre Ekim Devrimi insanlık tarihindeki en büyük ilerici olay. Sonuçta Rusya'daki feodal sistemi yıkmayı başardı ve kısa sürede emsali olmayan bir ekonomik gelişmeye yol açtı değil mi? Ayrıca bilim, sanayi ve tarım alanlarında sosyalist gelişim modeliyle Rusya'yı yoksulluk ve çürümüşlükten de kurtardı. Örneğin Rus tarihçi Vladimir Buldakov şöyle der: “Ekim, yarattığı etki itibarıyla küresel sonuçlara yol açmış bir olay. Rusya ve dünya tarihinin gelişiminde tüm halkları harekete geçiren önemli bir devrim. Bu ütopyacılık olarak değerlendirebilir. Ama Rusya’da sosyo-ekonomik gelişimi sağladığı gerçeği inkar edilemez."

BOLŞEVİK DEVRİMİ'NİN SONUÇLARI

- Bankalar kamulaştırıldı.
- Fabrikaların denetimi Sovyetlere geçti.
- Banka hesapları hazineye aktarıldı. 
- Kiliselerin mal varlıkları (banka hesapları da dahil) hazineye aktarıldı.
- Asgari ücrete zam yapıldı ve günlük çalışma süresi 8 saate indirildi.
- Çarlık hükümetinin bütün dış borçları reddedildi.
- Ülkenin tüm doğal kaynakları millileştirildi.
- İdam cezası kaldırıldı.
- Kilisenin devlet üzerindeki otoritesi kaldırılarak laik bir sistem getirildi.
- Din ve inanç özgürlüğü getirildi ve dini propaganda yasaklandı.
- Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildi.
- Medeni kanun kabul edilerek, medeni nikah ve boşanma hakkı yasallaştı.
- Soyluluk unvanları kaldırıldı ve herkes yasalar önünde eşit kabul edildi.
- Çalışanlara, çocuklara ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hastalara sosyal güvence sağlandı.
- Eğitim ücretsiz ve mecburi hale getirildi.
- Laik bir eğitim sistemi getirilerek kilise-eğitim ilişkisi yasaklandı.
- Çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?