banner30

banner29

Afanesyevo Kültürü nedir? Ne zaman var olmuştur?

Orta Asya'nın en eski Türk kültür merkezi olan Afanesyevo Kültürü nedir? Ne zaman var olmuştur?

Tarih 12.02.2020, 13:16 12.02.2020, 14:16
Afanesyevo Kültürü nedir? Ne zaman var olmuştur?

Afanasiyevo kültürü 

Altay Dağları ve Minusinsk ovası civarında görülen, MÖ 3300 ile MÖ 2500 yılları arasında Kalkolitik Çağ'da var olmuş, Güney Sibirya'da bulunmuş olan en eski arkeolojik kültür. Kültürün ismi bölgede bulunanan Afanasiyeva Dağı'ndan gelmektedir.

Altay ve Sayan Dağları'nın kuzeybatısındaki bozkırlarda gelişmiştir. Avcılık, hayvancılık, taştan ve bakırdan eşyalar yaptıkları kazılar sonucu ortaya çıkmıştır.

Toplu mezarlar bu kültürde yaygın olarak kullanılmamıştır. Afansevo mezarları genellikle tek veya küçük kolektif gömülerden oluşmuş ve ölüler mezarların içerisinde oturur pozisyonda gömülmüşlerdir. Mezar çukurları dikdörtgen veya daire şeklinde kazılmış ve mezarlar çeşitli taşlarla işaretlenmişlerdir.

Afanasevo ekonomisi sığır, koyun ve keçi yetiştirmek üzerine kuruluydu. Aynı zamanda vahşi ve evcil at kalıntılarına da rastlanmıştır. Kültür bölgedeki ilk yemek üreten toplum olmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda kemik iğneler, çakmak taşından yapılmış ok uçları ve çeşitli aletler ortaya çıkartılmıştır. Bunlara ek olarak altın, gümüş ve bakırdan oluşan küçük eşyalara rastlanmıştır.

Diğer toplumlara etkileri

O zamanlarda en çok erken Hint-Avrupa toplumlarında yaygın olan metal kullanımı, at biniciliği, tekerlekli araç kullanımı ve diğer kurgan step toplumlarıyla olan kültürel ilişkiler gibi nedenlerden ötürü Afanasiyova kültürü genellikle kökensel ve dilsel olarak Hint-Avrupalı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Allentoft & Haak'a göre Afanasiyova halkı Kurgan hipotezinin de desteklediği üzere proto-Hint-Avrupalılar olarak da tabir edilen Yamnaya halkı ile genetik açıdan ayırt edilemeyecek kadar yakın olmalıdır.

Günümüzde Afanasevo kültürüne ait erkek bireylerden alınmış 3 adet Y-DNA analizi bulunmaktadır. 3 analizde sonuç olarak test edilmiş tüm bireylerin Yamnaya erkeklerinin çoğunluğunda görülen R1b haplogrubuna ait olduğunu bulmuştur.

Buna ilaven 2 bireyin aynı zamanda R1b haplogrubunun alt grubu olan M269 sekansına sahip olduğuda ortaya çıkmıştır. Bu sekansın en yaygın olduğu toplumlar ise Yamnaya halkı ve modern Batı Avrupalılardır.

Pek çok kaynak metal ve maden işlemeciliğinin Çin'e Afanasiyova kültürü vasıtası ile geçtiği düşünülmektedir.

Afanasevo kültürünün ilerleyen zamanlarda yerel, orman bazlı ve Hint-Avrupalı olmayan Okunev kültürü tarafından devam ettirildiği düşünülmektedir.[3] Afanasevo kültürününü bulunduğu coğrafya ise Andronovo, Karasuk, Tagar ve Tashtyk kültürü gibi diğer kültürler tarafından istila edilmiştir.

Allentoft aynı zamanda Andronovo kültürünün Tunç Çağı ve erken Demir Çağı arasında gerçekleşmiş ikinci akım Hint-Avrupa göçleri vasıtası ile Afanasevo kültürünün yerine geçtiğini bulmuştur. Tarım havzasındaki mumyaların genetik olarak Yamnaya ve Afanasevo kültürü yerine Andronovo kültürüne daha yakın olmasıda bu savı destekler niteliktedir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye erken seçime gitmeli mi?
Türkiye erken seçime gitmeli mi?