banner30

banner29

Avrupa Hun Devleti ne zaman kuruldu? Avrupa Hun Devleti Tarihi ...

"Tanrının Kırbacı" Atilla'nın kurduğu Avrupa Hun Devleti nerede ve ne zaman kurulmuştur?Atilla Galya seferini nereye yapmıştır? Margos Barışı nedir? Avrupa Hun Devleti'nin tarihi ve özellikleri..

Tarih 23.02.2020, 15:10 15.03.2020, 16:02
Avrupa Hun Devleti ne zaman kuruldu? Avrupa Hun Devleti Tarihi ...

Avrupa Hun Devleti kısa tarihi:

Avrupa Hun Devleti Balamir önderliğinde Macaristan merkezli olarak kurulmuştur.(378) Balamir’den sonra Hunların başına Uldız geçmiştir. Bu dönemde ilk kez Ana­dolu üzerine Hun akınları yapılmıştır. Uldız’dan son­ra Hunların başına Karaton, Rua ve Attila gibi bir çok hükümdar geçmiştir. Attila döneminde devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır. 

Avrupa Hunlarının en parlak dönemi olan Atilla zamanında Balkan Seferi düzenlenmiş,

Attila, Bizans’a sığınan Hun Kaçakları meselesini görüş­mek üzere gelen Bizans heyetiyle 434 yılında Margos Barışı’nı imzalamış ve Bizans’ı vergiye bağlamıştır. Fakat Bizans’ın antlaşma şartlarına uymaması nede­niyle Attila Bizans hâkimiyetindeki Balkanlar’a seferler düzenlemiş bu seferler sonucunda Bizans’la 447 yılında Anatolios Barışı imzalanarak Bizans’ın vereceği vergi üç katına çıkarılmıştır. Böylece Bizans; Attila’ya bağlı bir devlet hâline gelmiş ve Avrupa Hunları bölgedeki en etkin siyasi güç olduğunu göstermiştir.

Atilla, daha sonra Batı Roma’ya sefer düzenledi 

Papa’nın ricası üzerine Roma’yı almaktan vazgeçti. Batı Roma İmparatoru’na kardeşiyle evlenmesini, bunun karşılığında da Roma topraklarının yarısı­nın kendisine vermesini teklif etmiş, Batı Roma İmparatoru’nun bu teklifi kabul etmemesi üzerine Galya seferine çıkmıştır.

Bu seferde iki tarafta bir çok kayıp vermesine rağmen sonuç alınamamıştır.

İtalya Seferi (452)

Galya Seferi’nin kayıplarını telafi etmek isteyen Attila bu seferde Alpleri aşarak İtalya’ya girmiş bu durum karşısında zor durumda kalan Romalılar Papa II. Leo aracılığıyla Attila’dan Hristiyanlık adına af dilemişlerdir.

Bu gelişme üzerine Sasaniler üzerine sefere çıkmayı planlayan Attila, Batı Roma’yı vergiye bağlayarak geri çekilmiştir.

Attila’nın ölümü sonrasında

İç isyanlar ve Bizans saldırıları devletin zayıflamasına yol açtı. İlek, Dengizek, İrnek gibi hükümdarlar tarafından devlet gerek iyi yönetilmemesi gerek Hristiyanlığı kabul etmeleri gerekse nüfus içinde azınlıkta kalmalarından dolayı yıkılmıştır. (469)

Hunlar, bir yandan bozkır yaşamını Avrupa’ya taşırken, öte yandan egemenlikleri altındaki kavimlerin kültürlerinden etkilendiler.

IV. yüzyıldan itibaren, Hristiyanlaşarak yerli topluluklara karıştılar, milli benliklerini yitirdiler.

Notlar:

-Kavimler Göçü sonrası Orta Avrupa’ya yerleşmiş güçlü bir Türk Devleti’dir.

-Attila Avrupalılarca “Tanrının Kamçısı(kırbacı)” olarak nitelen­dirilmiştir.

-Avrupa Hun Devleti, Bizans’la ilk kez savaşan ve antlaşma imzalayan Türk Devleti’dir

-Attila’nın yaptığı faaliyetler, Germenlerin ünlü destanı Nibelungen (Nibelungen)’e konu olmuştur. Bu destan­da Attila’dan Etzel ismiyle bahsedilmiştir.

-Attila, Türk veraset anlayışında ilk değişimi gerçek­leştiren hükümdardır. Yönetimi “babadan oğla geçen hükümdarlık sistemi”ne dönüştürmüştür. Attila’nın ölü­münden sonra Avrupa Hunları, zayıflayıp yıkılmıştır.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?