banner29

Ezoterizm nedir? Masonların yaşam felsefesi olan Ezoterizm ne demektir?

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Peki Masonların yaşam felsefesi haline gelmiş olan Ezoterizm nedir? Etimolojik kökeni nedir? Ezoterizm'in ilkeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Tarih 09.10.2020, 14:07
Ezoterizm nedir? Masonların yaşam felsefesi olan Ezoterizm ne demektir?

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalığa sebep olan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.

Etimolojik kökeni

Grekçe "iç, içsel" anlamındaki "esoterikos" sözcüğünden ya da "görüyorum, içsel olan, gizli olan" anlamlarına gelen "eisotheo" sözcüğünden türetilmiştir. Karşıtanlamlısı "egzoterizm"dir.

Ezoterizm ve Egzoterizm

Ezoterizm kelimesinin karşıt anlamlısı, egzoterizm ya da eksoterizmdir.

Egzoterizmin kelimesi ise; dışsal, genel ve herkesin olabilen anlamlarına gelmektedir.

Gizemcilik ezoterik kabul edilirken dinler genellikle egzoterik kabul edilir.

Ezoterizmin Temel Özellikleri

Ezoterik öğretiler, egzoterik öğretiler gibi herkes tarafından bilinmez. Tam tersi, belirli kişilerin çeşitli aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir.

Öğretinin aktarılacağı kişiler özenle seçilir, bir eğitim sürecinin ardından inisiyasyon yöntemiyle topluluğa kabul edilirler.

Öğretiler, inisiyasyon yöntemiyle bir dereceler ve unvanlar sistemi içinde aktarılır.

Öğretiler simgeler, alegoriler ve özdeyişler içerir. 

Kavramın Yer Aldığı, Bilinen İlk Yazılı Kaynaklar

Ezoterizme ve ezoterik nitelemesine, ilk olarak antik dönemlerde yazılan eserlerde rastlanmaktadır.

Kavram ilk olarak, Samasota von Lukian’ın M.S. 2. yüzyılda yazdığı ve Aristoteles felsefesini ezoterik ve egzoterik olarak ele aldığı hicivsel eserde görülmüştür.

İlerleyen zamanlarda yine yakın anlamlarda bazı yazar ve filozoflar tarafından kullanılmaya devam edilmiştir.

1828 yılında, Jacques Matter’ın Antik Çağ Gnostizmi üzerine yazdığı eserde geçmesinin yanı sıra 1852’de yayımlanan Fransızca bir sözlükte içrek bilgi açıklamasıyla yer almaktadır.

Sonraki yıllarda ise, ezoterime eserlerinde yer veren çeşitli yazar ve araştırmacılar kavrama birbirinden farklı tanımlar getirmişlerdir. 

Bunları genel olarak gruplamak gerekirse; ilki, din bilimiyle ilgilidir. Dinin herkes tarafından bilinen yanına değil, daha derin, içrek sırlarına işaret eder. 

İkincisi ise, birbiriyle benzerlikler gösteren ve tarihsel anlamda birbiriyle bağlantılı belirli akımların ezoterizm içinde değerlendirilmesidir: Hermetizm, Simyacılık, Kabala, Teozofi, Gnostizm vb. 

Buna göre, ezoterizm tarihi antik çağdan başlayarak çağlara ayrılarak incelenir.

Salt Bilimsel, Dinsel-Törensel ve Sanatsal Ezoterizm

Salt Bilimsel: Doğal ve evrensel gerçeklerle ve bunların yasalarıyla ilgilenir.

Salt Dinsel-Törensel: Dinlerin akla uymayan yönleri ayıklandıktan sonra tanrı buyruklarının içsel anlamları araştırılır. Gizemciliğe yakındır. Akıl yoluyla ve deneylerle ulaşılan bilgilerin ötesinde sezgilerle elde edilen bilgilere odaklanır. 

Salt Sanatsal: Bireyler arasındaki iletişimin gelişmesinde öznelliği öne alarak duyumsal algılamayı geliştirmeyi öngörür.

Ezoterizmi yalnızca bazı gerçekliklerin bilmeyen fakat gerekli olgunluğa ulaşanlara aktarılması olarak değerlendirmek hatalı olacaktır. 

Ezoterizm, bilgiyi geliştirmek, derinleştirmek, yenilemek ve genişletmek için topluluk üyelerinin uyumlu bir şekilde iletişim kurmasını da amaçlar.

Ezoterik bilgileri öğrenmeye başlayan kişi, bilgileri sadece kendisi için öğrenmez. Aynı zamanda bu bilgileri birleştirir, geliştirir, olgunlaştırır ve başkalarına aktarır.

Ezoterizm İle Karıştırılmaması Gereken Bazı Kavramlar

Birbiriyle ortak yönleri olsa da; Türkçede gizli ilimler ya da gizcilik olarak geçen ve simyacılığı, astrolojiyi ve büyüyü içeren okültizm, gizemcilik olarak çevrilebileceğimiz mistisizm, teozofi, spiritüalizm ve parapsikoloji gibi kavramlar ezoterizmle aynı anlama gelmemektedir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?