banner29

İslâm tarihinde halifelerin haricîlikle imtihanı!

Prof. Dr. Ali Seyyar Habervakti.com'da köşesinde kaleme aldığı yazı dizisinde yeni makalesini yayınladı.

Tarih 29.02.2020, 12:16
İslâm tarihinde halifelerin haricîlikle imtihanı!

Habervakti.com yazarı Prof. Dr. Ali Seyyar kaleme aldığı yazı sizisinde "İslâm tarihinde halifelerin haricîlikle imtihanı" başlığıyla 7. makelesini yayınladı.

İŞTE SEYYAR'IN O YAZISI

İslâm tarihinde halifelerin haricîlikle imtihanı

Değerli okuyucularım;

İslâm tarihinde şiddeti/terörü tasvip eden bâtıl mezhep ve(ya) sapkın tarikatların ortaya çıkması, Hurufilik ile başlamış değildir. Ne yazık ki sahabilerin henüz hayatta iken bile ümmet/devlet içinde sosyal/kamusal düzenin bozulmasına ve terör olaylarının ortaya çıkmasına sebep olan siyasî ihtilaflar ortaya çıkmıştır. İslâm tarihinde devlet düzeyinde ilk ciddî siyasî ihtilaf, hilafet konusunda anlaşamayan/uzlaşamayan liderlik vasfı taşıyan iki meşhur sahabi yani Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında ortaya çıkmıştır.

Başlangıçta Hz. Ali’ye destek veren Benî Temîm Kabilesi’ne mensup çoğu cahil Müslümanlar, Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki ihtilafın çözümüne dönük olarak karşılıklı olarak belirlenen hakem heyetinin tespit edilmesine ve burada alınan kararlara ‘Hüküm, Yalnız Allah’a Aittir’ bahanesiyle karşı çakarak, sadece Hz. Muaviye’ye değil Hz. Ali’ye de muhalif olmuştur. Hz. Ali’den ayrılan bu kabileye ve onun yolundan gidenlere bundan böyle Haricîler diye anılır olmuştur.

Hz. Ali, Hz. Muaviye ile arasındaki ihtilafı çözme gayreti bir yana bu merhaleden sonra daha çok Haricîlerle uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır. Gerek temsilcisi Hz. Abdullah bin Abbas’ın, gerekse kendisinin Haricîlerle diyaloga geçip ikna etme çabaları, netice itibariyle etkili olmadığı için, onlarla birkaç kez fiilen savaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Binlerce Haricî savaşçı/terörist, kılıçtan geçirilmiş olduğu halde, hayatta kalan Haricîler, kavmiyetçilik cehaletiyle yine bir araya gelip yeni sempatizanlar toplayarak, bu sefer bir gizli terör örgütü gibi faaliyet göstermeye başlamıştır.

Haricîler, asr-ı saadetteki hemen bütün uygulamaları da eleştirmeye başlamış ve daha da ileri giderek, Hz. Osman ve Hz. Ali’yi sözde günah işlediklerini iddia ederek, tekfir etmişler ve hatta bunu onaylamayanları da kâfir ilan etmişlerdir. Sapkın görüşlerine göre günah işlemek, küfür idi ve küfre girenlerin yanında kâfirleri sevenler de öldürülmeli idi. Bu bağlamda Hz. Ali ve Hz. Osman’ı sevdiklerini söyleyen sahabi Hz. Abdullah b. Habbab ve hamile hanımı, acımasızca Haricîler tarafından şehit edilmiştir. Biri başarılı, diğeri de başarısız olan Hz. Ali ve Hz. Muaviye’ye yönelik plânlanan suikast girişimlerinin uygulayıcıları da yine Haricîler idi. Bilindiği üzere Hz. Ali, Haricîlere mensup Mülcem isminde ‘Müslüman’ bir terörist tarafından şehit edilmişti.

Emevî Halifeler, Haricilikle Mücadelede ‘Devlet Terörü’ Uyguladı

Haricîlerle mücadele etmek, bu sefer Halifeliği elde edebilen Hz. Muaviye’ye düşmüştü. Ne var ki yaklaşık olarak 20 yıllık hilafeti döneminde her Haricî hareket, kanlı bir şekilde bastırıldığı halde Haricî isyanlarının ardı arkası hiç kesilmedi. Hz. Muaviye’den sonra gelen Emevî Halifeleri, Haricîlerle mücadelede Hz. Muaviye’yi dahî gölgede bırakacak sert tedbirlere başvurdu. Mesela Halife Ubeydullah, şiddet göstermemiş ve/fakat Haricilikle iltisaklı/irtibatlı olduğu gerekçesiyle kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmaksızın birçok masum insanın el ve ayaklarını kestirerek, sokakta ölmelerine sebebiyet vermiştir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?