banner29

İttihat ve Terakkicilerin kayıp altınları Türkiye’de kimin eline geçti?

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kayıp altınları Türkiye’de kimin elinde? Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde olan İttihat ve Terakki Partisi’nin kaybolan altınları İsviçre’ye mi kaçırıldı? Daha sonra bu altınları kimler, neden, nasıl Türkiye'ye getirdi? Lozan görüşmelerinde önemli bir rol oynayan Yahudi banker Hayim Nahum kimdir?

Tarih 14.10.2020, 18:10 14.10.2020, 18:45
İttihat ve Terakkicilerin kayıp altınları Türkiye’de kimin eline geçti?

Birinci Dünya Savaşı sonrası parçalanma sürecine giren Osmanlı Devleti'nde o dönem Hahambaşı olan Haim Nahum'un seyahatleri ve temasları dikkat çekmişti. O dönem yaşananları anlatan Esther Benbassa, “Son Osmanlı Hahambaşısının Mektupları-Alyans’tan Lozan’a” adlı kitabında dikkat çeken gerçekleri ortaya koydu.

YAZAR BENBASSA KİMDİR?

Kitapta pek üstünde durulmasa da dağılma sürecine Osmanlı Devleti'nin yönetiminde olan İttihat ve Terakki Partisi’nin kaybolan altınlarının izi sürülüyor. Benbassa’ya göre altınlar İsviçre’ye kaçırılmış, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Türkiye’ye geri getirilmiştir.  Şarkiyat eğitimi gören Benbassa, İslam topraklarında, özellikle Osmanlı Devleti'nde yaşamış Yahudilerin çağdaş ve modern tarihi, Fransa'daki Yahudilerin tarihi ve Siyonizmin tarihi üzerine pek çok çalışmalar yapmıştır.

Benbassa kitabında olayı şöyle anlatıyor:

Nahum, üstlendiği bu görev sırasında, çok miktarda altın parayla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çok önemli belgelerini kendini Köstence’ye götüren yatla dışarıya çıkarmış olmakla suçlanacaktır. Sözü edilen altınlar, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, izi sittîn sene bulunmayacak olan o ünlü parasal varlığıdır. Ama yine de bilinen şu ki, bu altın paralar çeşitli yollardan ve değişik kişiler aracılığıyla -bunlardan biri Nahum’un çevresindeki Yahudi bir bankerdir. İsviçre bankalarına transfer edilmiştir.

İTTİHAT VE TERRAKİ'NİN ALTINLARI TÜRKİYE'DE KİMİN ELİNE GEÇTİ?

Lozan görüşmelerinde önemli bir rol oynayan Hayim Nahum, daha sonra ortadan kayboluyor ve Mısır’a yerleşiyor. Nahum, Mısır’a göç etmesini “Türklere öyle bir iş ettim ki, bundan sonra Türkiye’de kalmam doğru olmaz…”  cümlesi ile açıklıyor. Türkiye’nin modernleşme sürecinin önde gelen mimarlarından biri olan Nahum hakkında tarih kitaplarında hiçbir bilgi yer almaz. Böylesine önemli bir kişiliğin bir anda ortadan yok olup gitme isteği hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte. Yurt dışına kaçırılan tonlarca altının bir kısmı, Türkiye’nin önde gelen zengin ailelerinden birinin eline geçer. Bu ailenin Nahum ile kan bağı olduğu da iddia edilmektedir. 

Hayim Nahum

Hayim Nahum

Lozan sonrası en büyük hedefi, Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını amaçlayan Haim Nahum kimdir?

Osmanlı Devletinin Son Hahambaşısı olan 1873'te Manisa'da doğu. 1893-97 yılları arasında Fransa’da eğitim gördü. Burada, Uygulamalı Yüksek Araştırmalar Okulu Dinî Bilimler Bölümü'nü bitirdi. Yaşayan Doğu Dilleri Özel Okulu’nda Farsça ve Arapça dilleri alanında eğitim gördü. Eğitimi sırasında sürgünde bulunan Jön Türklerle yakın temaslarda bulundu. Hayatı boyunca en büyük desteği, Yahudi-Alyans Örgütünden gördü. Yaptığı bütün çalışmaları rapor edercesine bu örgüte yazdığı mektuplar vasıtasıyla bildirdi. Bu amaçla neredeyse haftada birkaç kez mektup yazıyordu.

Fransa’dan döndükten sonra (1897) Alyans Örgütü adına fiilî olarak çalışmaya başladı. Önce örgütün desteğiyle İstanbul’daki Haham Okulu'nda müstakbel kayınpederi Abraham Danon’un yardımcılığına getirildi. Bu tarihten itibaren Yahudi cemaatinin yönetimini eline geçirmek için uygun zamanı kollamaya başladı. Devlet kademelerinde etkili olmanın önemli bir göstergesi olan Hahambaşılığa geçmek için uğraştı. Bu isteği, Alyans örgütü tarafından da benimseniyordu. On yıl boyunca cemaat içindeki basamakları bir bir çıktı. Bu arada örgütün yönlendirmeleriyle 1899 yılında görev yaptığı okulun yöneticisinin kızıyla evlendi.

Naum, yükselişine katkıda bulunacak her yola başvurmaktan çekinmedi. Sultan’ın kitaplığında görev almaya çalıştı. 1900-1904 yılları arasında Yüksek İstihkam ve Topçu Okulu’nda Fransızca öğretmenliği yaptı. Aralarında İsmet İnönü’nün de bulunduğu öğrencilere ders verdi. İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra, ileride istifade etmek üzere bazı subaylarla çok yakın ilişkiler içinde bulundu.

İkinci Meşrutiyetle birlikte Naum ve dolayısıyla Yahudi örgütleri siyaset alanındaki faaliyetlerine hız verdiler. Yaptıkları yayınlarla Jön Türk hareketini desteklediklerini beyan ettiler. Alyans’ın işleri daha da gelişti. Devrin yöneticileriyle ilişkiler daha da hızlandırıldı. Bu arada Naum önce Hahambaşı vekili ve kısa bir süre sonra da Hahambaşı seçildi (1909). 

Naum’un en büyük özelliklerinden birisi, kim olursa olsun iktidarda bulunan hükümetin adamı gibi davranmasıydı. Sultan Abdülhamid devrinde saraydan yana, İttihat ve Terakki iktidarı boyunca Jön Türklerle beraber oldu. İçte ve dışta her hükümetle doğrudan bağlantı kurabilen, resmî sıfatı olmadığı halde resmî görevli gibi hareket eden, din adamından çok diplomat, bürokrat, siyaset adamı, elçi ve daha pek çok özellik, üzerinde toplanıyordu.

Lozan Konferansı görüşmelerinde Türk heyeti içinde yer alan Haim Naum, Lozan sonrası en büyük hedefi, Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması oldu. Bunun için İstanbul’dan ayrılarak Mısır’a taşındı. 1925 tarihinden itibaren Mısır ve Sudan Hahambaşılığına geçti. 1960 yılında Kahire’de öldü.

Mektupları 1998 yılında Ester Bebassa tarafından “Son Osmanlı Hahambaşısının Mektupları” adıyla yayımlanmıştır. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?