banner29

Saint Joseph kimdir?

Pek çok Hristiyan mezhebinde bir aziz olarak saygı duyulan Aziz Joseph kimdir?

Tarih 07.10.2020, 14:45
Saint Joseph kimdir?
İlk olarak Matta ve Luka İncillerinde yer alan Aziz Joseph, İsa Mesih'in dünyevi babası ve Meryem Ana'nın kocasıydı.

Saint Joseph Kimdir?

Pek çok Hristiyan mezhebinde bir aziz olarak saygı duyulan Aziz Joseph, İsa Mesih'in maddi babası olduğuna inanılan İncil'deki bir figürdür. Yusuf ilk olarak  Matta ve Luka İncillerinde görünürMatta'da Joseph'in soyunun izi Kral Davut'a kadar uzanır. İncil'e göre, Yusuf MÖ 100 dolaylarında doğdu ve daha sonra İsa'nın annesi Meryem Ana ile evlendi. MS 1 dolaylarında İsrail'de öldü

Gerçek ve kurgu

Meryem'in kocası ve İsa'nın üvey babası olan Aziz Joseph hakkında bildiğimiz her şey İncil'den gelmektedir ve ondan bahsedenler çok kuvvetlidir. Pavlus tarafından yazılan 13 Yeni Ahit kitabı (mektuplar) ona hiçbir şekilde atıfta bulunmaz, ne de İncillerin ilki olan Markos İncili. Joseph ilk olarak İncil'de Matta ve Luka İncillerinde yer alır ve bunlardan biri (Matta) Joseph'in soyunun Kral Davut'a kadar uzandığını açıklar.

Joseph hakkında yeterince bilgi sahibi olmama sorununa ek olarak, ikinci yüzyıldaki Protevangelium of James ve dördüncü yüzyıldaki Joseph the Carpenter History gibi bazı apokrif yazılar, tarihi suları daha da çamurluyor ve onu çocuklu bir dul olarak sunuyor. Mary ile tanıştı ve 111 yaşına kadar yaşadığını iddia etti. Ancak bu iddialar düzmece ve kilise tarafından kabul edilmedi.

Hz Meryem ile evlilik

Meryem'le evlendikten sonra, Yusuf zaten hamile olduğunu fark etti ve "adil bir adam ve onu utandırmak istemeyen" (Matta 1:19), onu alenen yaparsa, onu sessizce boşamaya karar verdi. taşlanarak ölebilir. Ancak bir melek Yusuf'a geldi ve Meryem'in taşıdığı çocuğun Tanrı'nın oğlu olduğunu ve Kutsal Ruh tarafından tasarlandığını söyledi, bu yüzden Yusuf Meryem'i karısı olarak tuttu.

İsa'nın Beytüllahim'de doğumundan sonra, bu kez onu ve Meryem'i Yahudiye Kralı Hirodes ve çocuğa getireceği şiddet konusunda uyarmak için bir melek tekrar Yusuf'a geldi. Yusuf daha sonra Meryem ve İsa ile Mısır'a kaçtı ve melek tekrar ortaya çıktı ve Yusuf'a Hirodes'in öldüğünü söyledi ve ona Kutsal Topraklara dönmesi talimatını verdi.

Beytüllahim'den ve Hirodes'in halefinin olası eylemlerinden kaçınan Yusuf, Meryem ve İsa Celile'deki Nasıra'ya yerleşti. İnciller, Yusuf'u geleneksel olarak "marangoz" anlamına gelen "tekton" olarak tanımlar ve Yusuf'un Nasıra'da İsa'ya zanaatını öğrettiği varsayılır. Ancak bu noktada, İncil'de Yusuf'tan bir daha asla adıyla bahsedilmiyor - tapınaktaki İsa'nın öyküsü "her iki ebeveyni" ne atıfta bulunsa da.

Ölüm ve Azizlik

Yusuf'un ölümünün koşulları bilinmemektedir, ancak İsa'nın hizmeti başlamadan önce ölmüş olması muhtemeldir ve çarmıha gerilmeden önce öldüğü ima edilmektedir (Yuhanna 19: 26-27). Zaten Meksika, Kanada ve Belçika'nın koruyucu azizi olan Joseph, 1870'te Papa Pius IX tarafından evrensel kilisenin koruyucusu ilan edildi ve 1955'te Papa Pius XII, Komünistlere karşı koymak için 1 Mayıs'ı "İşçi Aziz Joseph Bayramı" olarak ilan etti.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?