banner30

banner29

Tanhu nedir? Şanyu(Panu) nedir?

Eski Türkçe'de kullanılan ve varlığını hala koruyan "Tanhu" ve "Şanyu(Panu)" kelimeleri nedir? Hangi anlama gelir? sizle için derledik.

Tarih 01.03.2020, 16:09
Tanhu nedir? Şanyu(Panu) nedir?

Eski Türkçe'den beri varlığını devam ettiren ve aynı anlama gelen "Tanhu" ve "Şanyu" kelimeleri nedir sizler için derledik.

Tanhu nedir?

Tanhu Türkçe`de kayıtlı en eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren bir sözcüktür. Çin kaynaklarında "Tan-Hu" şeklinde yazılı olarak belirtilmiştir. Sözcüğün aşağıda belirtilenleri de içeren birden çok anlamı olduğu belirtilmektedir:

-Göğün oğlu

-En Geniş

-Kapsayıcı

Tanhu sözcüğü kendisine yüklenen anlamlar bağlamında bir ünvan olarak kullanılmıştır. Mete Han da Tanhu ünvanını taşımıştır. Mao Tun olarak telafuz edilmesi gerektiği yönünde araştırmalar bulunmakta olan ancak bu araştırmalar halen devam ettiği için Mete Han olarak literatürde varlığını sürdüren Türkler`in efsanelere konu olmuş hükümdarı, Tanhu ünvanını sadece "hükümdar" anlamı nedeniyle değil "En Geniş" anlamı nedeniyle taşımıştır. Çünkü Büyük Hun İmparatorluğu asıl kurucu etnik varlık Türk olsa da Moğol, Tunguz ve Yüeçiler gibi bazı Ari uluslarının da kapsamaktaydı. Bu vesileyle "Tanhu" sözcüğünün "İmparator" anlamını içerdiğini anlaşılmaktadır.

Şanyu(Panu) nedir?

MS 46 yılında Panu, tanhu oldu. Aynı yıl Hiung-nu kıtlık ve bulaşıcı hastalıklarından dolayı nüfusunun üçte ikisini kaybetmişti. Panu, Han Hanedanı’nın bu faciadan istifade ederek Hiung-nu’ya saldıracağını öngörerek Han’a bir temsilci yollayarak barış istemişti. Panu’nun tanhuluğuna hoşnutsuz Pi, Panu’ya meydan okumuştu. Ve MS 47 yılında Pi de gizlice bir Çinli’yi Han’a yollamış ve Hiung-nu’nun haritasını vererek desteğini istemişti. Panu, Pi'ye karşı askerleri yollamış fakat Pi’nin askerlerinin güçlü olduğunu görünce bastırmaktan vazgeçerek geri çekilmişti. Daha sonra Çin’in desteğini alan Pi’nin Güney Hiung-nu tarafından kuzeye itilmişti. Kuzeydeki çölünde kalan ülkesine Kuzey Hiung-nu ve Panu’ya da Kuzey Tanhu derlerdi.

Ayrıca Panu bir dönemler diplomat görevi yapmış ve Roxolani adası çevresini inceleyip oralarda diplomatik ilişkiler kurmuş.Bu sayede Roxolani adasını ele geçirmişler.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?