banner29

Türklerin İslâm’a girişinin bin yüzüncü yılı 2021 unutulmamalı

Habervakti.com yazarlarından Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan yeni makalesinde “İslâm’a Girişimizin Bin Yüzüncü Yılı 2021” başılıklı yazısını ele aldı. Türkler nasıl ve ne zaman Müslüman oldu? Kılıçla mı yoksa gönüllü olarak mı İslâm’a girdi? gibi sorulan soruları cevapladı.

Tarih 15.03.2020, 13:13 15.03.2020, 13:51
Türklerin İslâm’a girişinin bin yüzüncü yılı 2021 unutulmamalı

Habervakti.com yazarlarından Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan “İslâm’a Girişimizin Bin Yüzüncü Yılı 2021” adlı yazısını ele aldı.

Prof. Dr. Hunkan yazısında, Türklerin İslamiyele tanışmasının 1000. yılı milli mücadele dönemine denk geldiği için kutlayamadıklarını bununla birlikte 2021 yılında 1100. yıl olacağı için kutlama yapılmasının iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ayrıca Hunkan: "2021 yılının devlet ve toplum olarak, Türklerin İslam’a Girişinin 1100. Yılı” olarak ilan edilmesini, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili ve etkili bütün ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerimizin dikkatlerine arz ediyorum." ifadelerini ekledi.

İşte Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın yazısının tamamı:

İslâm coğrafyası dışında İslâm’a devlet ve toplum olarak biz Türklerin girişi, 921 yılında bugünkü Doğu Türkistan’ın güney batısındaki Kaşgar’da vaki oldu.Karahanlılar diye bildiğimiz Türk Hakanlığı’nın bir tegini (prensi) olan SatukTegin 12 yaşında iken mutasavvıf Ebu Nasr es-Sâmânî ile tanışarak İslâm’ı kabul etti ve Abdu’l-Kerîm İslâmîadını aldı. 921 yılında da Hakanlığın batı başkenti Kaşgar’ın İslâm adına fethiyle Satuk Buğra Kara Han nezdinde ilk Müslüman Türk devleti de teşekkül etmiş oldu.Yine 921 yılında Kuzey Türkleri arasında ve İslâm coğrafyasının uzağında bugünkü Tatarların Kazan vilayeti yakınlarındaki Bulgar şehrinde İlteber Almış, Abbasi elçilik heyeti önünde Müslüman olarak kendine Cafer adını verdi.

921 yılındaki tarihimizin bu iki önemli olayı, Türk ve İslâm tarihi için olduğu kadar dünya tarihi için de dönüm noktası oldu. Buna göre önümüzdeki sene yani 2021 yılında devlet ve toplum olarak Müslüman oluşumuzun1100. (bin yüzüncü) yılına gireceğiz. Müslümanlığa girişimizin 1000. (bininci) yılı geçen asırda milli mücadele yıllarına tekabül ettiğinden kutlanamadı. 2021 Yılı bu anlamda önemli bir fırsattır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Diyanet İşleri gibi devletimizin muhtelif kurumları ile özerk veya özel kurumlarının şemsiyesi altında 2021 yılının “Türklerin İslam’a Girişinin 1100. Yılı” olarak kabul edilip, sosyal bilimlerin her alanının katılacağı akademik etkinlik ve çalışmalarla 1100 yıllık İslâmî dönem tarihimizin, kültürümüz ve medeniyetimizin bir muhasebesinin yapılması, şüphesiz milletimize büyük bir şuur ve bilinç kazandıracaktır.

Türkler nasıl ve ne zaman Müslüman oldu? Kılıçla mı yoksa gönüllü olarak mı İslâm’a girdi? Türklerin İslâm’a giriş sebepleri Türk coğrafyaları ve kronolojiler göz ardı edilerek tek bir sebebe bağlanabilir mi?

Yazının devamı için tıklayınız

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?