Tarihi konularda yazdığı fıkra, roman, hikâye ve incelemeleriyle tanınan Reşad Ekrem Koçu, rivayet edilen hikayelerden derlediği kitabında, İstanbul'da yaşandığı iddia edilen maymunların idamı olayını ilgi çekici bir şekilde ele almıştı.

ABD'de 8 bin yıllık kafatası bulundu! ABD'de 8 bin yıllık kafatası bulundu!

Tarihi konularda yazığı fıkralar, romanlar, hikayeler ile tanınan  İstanbul Ansiklopedisi'nin müellif Reşad Ekrem Koçu, Tarihimizde Garip Olaylar kitabında rivayet edilen maymunların idamı olayını şöyle anlatmış:

"Eski yelken ve kürek devri gemiciliğinde, her gemide birkaç tane talimli maymun bulunurdu. Bunlar, açık denizde gemilerin direklerinin tâ tepesine tırmanarak korsan gözcülüğü yaparlardı; gayet kes kin olan gözleriyle ufukta bir gemi gördükleri zaman bağırarak haber verirler, gemiciler de bir korsan cengine hazır bulunurlardı. İstanbul’un yelken, halat, makara, kürek, zift, varil lenger… Hülasa bütün gemi teçhizat ve levazımının satıldığı yer Galata'da, iki köprübaşı arasındaki saha idi. Gazi köprüsü başında Sokullu Mehmed Paşa Camii (Azap kapısı Camii) civarında da bir sıra maymuncu dükkânları vardı; tersane gemileri ve diğer tüccar gemileri için talimli maymunlar burada satılırdı. Üçüncü Murad’ın hocası Abdülkerim Efendi gayet mutaassıp, asabi, her aklına geleni yapan, Padişah üzerindeki nüfuzuna dayanarak hiç kimseden korkmayan bir adamdı. Güzel konuşur, camilerde vaaz ettiği zaman dinleyicileri kendisine meftun ederdi. Bir gün, hoca efendi bir kitapta "Maymun fuhuşa âlet olur" diye bir bend okumuş, asabiyetinden ateş kesilmişti; hemen arkasına binlerce insan toplayarak Azapkapısı çarşısına gitmiş, maymuncu dükkânlarını basmış, ne kadar maymun varsa yakalatıp biçare hayvanları oradaki ağaçlara astırarak idam ettirmişti. Halk da pek haklı olarak bu mutaassıp hocaya “Maymunkeş” lâkabını takmıştı."