Tasavvuf edebiyatı nedir?

İslami Türk edebiyatı çağlarında tarikat mensuplarının vücüda getirdikleri edebiyata tekke edebiyatı veya tasavvuf edebiyatı denir. Bu edebiyatın kaynağı ve temel ideolojisi İslam tasavvufudur. Bununla beraber Türk tasavvuf edebiyatı, dil, vezin ve nazım şekilleri gibi dış unsurları bakımından çoğu zaman, milli değerlere ve milli zevke sadık kalmıştır. Hatta ideolojisinde bile mümkün olduğu kadar milli ruhu aksettirme yollarına girmiştir. Bunun sebebi Türk milletinin, lslam imanı gibi İslam tasavvufunu da Türk'ün inanma üslûbuyla birleştirmiş olmasıdır. Kadrosunda yüksek zümre şairleriyle birlikte saz şairleri de bulunan bu edebiyat, Halk Edebiyatı ile yüksek zümre edebiyatı arasında ve bu iki edebiyatı biribirine yaklaştıran ortalama bir edebiyat vazifesi görmüştür.