Tazmin nedir?

Başkasına ait manzum bir sözün, bir dize veya beytin, başka bir şiirde kullanılmasıdır. Bir çesit iktibastir ama, daha ziyade, manzum bir sözün yine bir şiir içinde alıntılanmasıdır.

Tazmin edilen sözün sahibinin söylenmesi gereklidir. Herkesçe bilinen çok ünlü bir dize ya da dizeler alınırsa şairi zikredilmeyebilir.

Tazmin örneği:

Nefinin mısraını tazmin:

Aşkın irşâdıyla girdik manevî bir gülşene

Dolmasın bihûde sagar açmasın bîhûde gül

Câm-ı Cem bir lâhza devretmez bu zevkêbadda

"Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül"

(Yahya Kemaf Beyatlı)