Teati ne demektir? Teati etmek ne demektir? Teati kelimesinin kökeni nedir? Teati kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Teati ne demektir?

Karşılıklı alıp verme.

Teati etmek ne demektir?
Karşılıklı alıp vermek.

Teati kelimesinin kökeni nedir?

Anakronizm nedir? Edebiyatımızda anakronizm örnekleri Anakronizm nedir? Edebiyatımızda anakronizm örnekleri

Kelimenin kökeni Arapçadır. Arpçada almak anlamındaki "atv" kelimesinden türetilmiştir.

Teati kelimesiyle örnek cümle

Bu bahis üzerinde bir iki fikir daha teâtî ettikten sonra Vefik Paşa odasından çıktı. (Ahmet Hâşim)